Uhlelo oluPhephile lwezikole selusetshenziswe ezikoleni kulo lonke elase-Australia lifundisa imibono ye-LGBT ezinganeni ngesikhathi sokuzazi kwabo ngokocansi nalapho zisengcupheni yokudideka kwezocansi. Ngemuva kwalokho i-Australia ibone ukuqhuma kwesibalo sezingane eziyiswa emitholampilo yezobulili. Iwebhusayithi ye-CAUSE inemibhalo eminingi yobungcweti nge-transgenderism, Gender Dysphoria, Conversion Therapy, Izinguquko zocansi kanye nezikole eziphephile, ngochwepheshe abanjengoProfesa John Whitehall, uSolwazi Dianna Kenny nabanye abaningi.
Izikole Eziphephile Nokuthinta Umunwe

Izikole Eziphephile.

Imibono Yezobulili Ezikoleni.

I-Female_Detransistion & Reifyingification & Umunwe

Amaphepha ochwepheshe kwiTransgenderism.

Odokotela bezokwelapha bachaza amaqiniso weTransgenderism.

USolwazi John Whitehall _005 onomunwe

USolwazi John Whitehall Ubhala kwiQuadrant Magazine ngeGender Dysphoria.

AmaHormone Blockers nazo zonke izinto iTransgender.

Ikhasi Langaphambili Levidiyo Rev_004

Ukwelulekwa nokwelashwa okusebenzayo.

Ababili besifazane abathandana nabesilisa, i-gay ex kanye nengxoxo ex mayelana nokushiya izimpilo zabo ze-LGBT zangaphambili. Abanye abangu-13 bahlanganyela izindaba zabo ezibhaliwe mayelana nokuthi ukwelulekwa kubasize kanjani.

I-Walter_Heyer_Laura & Umunwe

Iwebhusayithi yeWalt Heyer's Change Change Regret.

UWalt Heyer waphila njengowesifazane uLaura iminyaka eyi-10 ngaphambi kokuhlonza futhi evuma ukuthi umuntu akakwazi ukuguqula ubulili babo.

Isazi sezengqondo esiku-inthanethi_2_Tapping_Finger

Udinga Ukuthola Abeluleki.

Bathole lapha.

Uhlelo lwe-Safe Schools lwathunywe yiqembu labantu abahlonishwayo ngoba ekuqaleni kwaklanyelwe ukuxazulula inkinga yokuxhashazwa. Okwenzekile kunalokho kufaka imingcele engaphezu kwendlela eyayixhaswe ngayo imali, futhi siyanxusa imiphakathi ukuthi imele ndawonye iphinde isekele uHulumeni we-Coalition Federal ekukhipheni imali nokusekelwa kwalolu hlelo kwifomu laso lamanje. I-ajenda eqhutshelwa yi-Safe Schools ukubambisana ihlose intsha kanye nezingane ezingeni elibuthakathaka kakhulu futhi ihlose ukuhlukanisa nabo emndenini wabo womndeni wendabuko kanye nemigomo yomphakathi ukusekela bonke abemi. Siyanxusa ukuthi uhlehlise ukunakekelwa kuloluhlelo futhi uhlele uhlelo olungcono oluhloswe ukubhekana nokufakwa kanye nokwamukelwa AKUKHONA futhi kusekelwe ekubhekaneni ngokobulili nokucansi.

Ingane Yobulili Dysphoria. Uchungechunge lwamavidiyo ayi-12 ngemibhalo ebhaliwe.

Ukudideka Ngocansi. I-Hormone Therapy. Ucwaningo Lokwehliswa Kwezocansi. Ukwelulekwa Ngokwengqondo. Kuchazwa I-Transgenderism.
USolwazi John Whitehall _003E

UPROFESA JOHN WHITEHALL.

Buka amavidiyo ngesiNgisi noma sebenzisa umhumushi we-Google kuleli khasi ukufunda okubhaliwe ngolimi lwakho.

Noma yimuphi umzali uyazi ukuthi lapho ekhulisa abantwana, kunezindawo eziningi okungaba nzima ukubhekana nazo, futhi ingane ngayinye idinga uhlelo lwazo lokunakekelwa. Kodwa sonke siyazi ukuthi umlilo unobungozi, ngakho-ke sixwayisa izingane zezingozi ngendlela abangaziqonda ngayo. Asizivumeli ukuba bafunde ukuthi umlilo uyingozi ngokubavumela ukuthi badlale nayo. Amacembe nobuhlungu beyozizwa isikhathi eside ngemuva kokuba umonakalo ngabe ukwenze uma kunjalo. Ngendlela efanayo, kungani kufanele siceliwe ukuba sivumele izingane zethu ukuba zibandakanyeke ezinhlelweni ezenza izingane zicele ukuthi ziqede ukwethemba kwabo emkhayeni wabo ngokuhlinzeka isiqondiso esidingekayo ukuze zisebenze ngendlela yazo ngokukhulelwa, ukuvuthwa nokuthuthukiswa futhi ngokuya "kwezemfundo" ngaphandle kwe-anti-bullying kanye nokwamukela ukuhlukahluka. Noma kunjalo yilokho uhlelo lweSchool Schools olucela ukuthi sikwenze.

Ilungu lePhalamende lase-Australia uMnu Andrew Haste.

Andrew Hastie_003

Ilungu lePhalamende u-Andrew Hastie ukhuluma ngohlelo lwe "Safe Schools" ePhalamende lase-Australia.

Qonda i-ajenda futhi uhlele inkundla yokudlala - thola ukuthi kungani lolu hlelo lufundiswa kuphela ngemuva kweminyango evaliwe futhi ngaphandle kokukhetha komzali. Uma ukuphepha kwezingane zethu kunoma yikuphi ukubaluleka, kufanele kuvuleke ukuhlolisisa nokubandakanyeka kwabo bonke abathintekayo ekukhuliseni abantu abasha ukuqonda ukuthi singabantu abahlukene, abalingana ngazo zonke izindlela. Cela ikhophi yekharikhulamu, futhi uma unenhlanhla ukuthola isikole ekulungele ukuveza okuqukethwe kwayo, lungele ukuqonda ucingo esenzweni esisimise phambi kwakho.

Umklami we-Roz Ward weZikole Eziphephile uyavuma ukuthi Izikole Eziphephile azibheki ngokuhlukunyezwa.

IRoz Iwadi Ikhishwe Ezikoleni Eziphephile_006

Umklami weRoz Ward woHlelo Lwezikole Eziphephile uyavuma ukuthi Izikole Eziphephile akuyona eyokuxhashazwa.

Kulabo abangakakulungeli ukunikela amalungelo akho njengomzali wokufundisa nokuqondisa izingane zakho ngesigaba esivumelanayo esivumelanayo esivamile futhi esididayo sokukhulelwa nokuvuthwa, sicela usebenze! Manje yisikhathi sokujoyina ukusekelwa kokususwa kwalolu hlelo lokuhlola nokuhlukanisa.

Umama ukhuluma ngokuthola imibono yobulili indodana yakhe efundiswa ngayo esikoleni.

Cella White_003

Indaba kaCella ngezingane zakhe kanye nohlelo lwe "Safe Schools" esikoleni sabo.

Nakhu ukuthi ungakwazi kanjani ukuxhuma kabusha umphakathi wethu ukuze uhlakulele umqondo onamandla wokufaka nokwamukelwa:
  • Yiba nomsebenzi esikoleni sakho. Thola ukuthi yimiphi imizamo yomphakathi okwamanje okwenzelwe ukugubha abantu abayingqayizivele abakha umphakathi - bajoyine futhi bagubhe izenzakalo eziningi ezikoleni ezisekelwe ekusekeleni wonke amalungu omphakathi wesikole - hhayi nje labo labo abakuhlelekile ukuthi bahlele ucansi ubunikazi njengesisekelo sokuba khona.
  • Thola ukuthi isikole sakho sifundani kanye nezinhlelo ezisetshenziselwa ukufundisa izingane nentsha mayelana nokwamukela kuzo zonke izinhlobo zayo - ngokulingana, ububele, nokuqonda ukuhlukahluka kuzo zonke izinhlobo. Ukusekela isikole sakho ngokukwaziswa nokuqonda ukuthi i-SAFE ayifani nokulingana ngokobulili kuphela.
  • Phindela igama elithi SAFE - qinisekisa ukuthi akuyona inkululeko yokuzilungisa kwezingane ezingaphezu kokuqonda kwabo kanye nokuthambekela kwemvelo ekufuneni. Izingane ezivuthiwe emazingeni ahlukene futhi lolu hlelo aluvumeli lokhu. Iphoqa imibono kanye nokwenza izinqumo ezindaweni ezibucayi kahle ngaphambi kokuba izingane eziningi zikulungele ukuqonda ubukhulu nokuphila isikhathi eside kokukhetha okwenziwe. Ukuvuthwa nokuvuthwa ngokocansi akukwazi ukuphoqelelwa futhi indlela yokususa ukubandakanyeka kwabazali lolu hlelo luvumela, akuyona isinyathelo sezempilo okufanele sihlale phansi futhi samukele. SHO CHA! futhi qinisekisa ukuthi isikole sakho sazi ngesinqumo sakho.
  • Uma izingane zakho zingakabi esikoleni, thola ngezikole endaweni yakho ngokuvakashela futhi ucele ukuhamba phakathi nesikhathi sokuphelelwa isikhathi noma isikhathi samahhala. Bona ukuthi izingane zixhumana kanjani futhi zibuka ukuthi izingane ezamukelekayo ze-NATURAL zinabanye abakwenzayo.
  • Bhala endaweni yakho MP noma uNdunankulu futhi ubazise ukuthi usekela isimo se-Federal Government ukususa lolu hlelo ukuze uthole uhlelo olubala futhi olusebenzayo. Ukuze uvikelekile ukuthi usho okungaphezu kokuya ocansini nokufaka ukwamukelwa kuzo zonke izinhlobo zawo. Uhlelo olusekela umndeni bese luvumela ukuba lusebenze ekufundiseni isizukulwane esilandelayo izindinganiso kanye nokuqonda okuyinhloko uhlelo lweSchool Schools olufuna ukuluhlupha.
  • NGAPHAMBI kokuba uvote, qiniseka ukuthi uyazi ukuthi yini umuntu ozoyikhethayo kanye nezinhlelo abazozivumela. Thatha ivoti lakho ngokujulile futhi uthumele umlayezo kulabo abazokhethwa ukuthi ngeke ubekezelele ukuhlwithwa kwamalungelo omndeni.
Uhulumeni anganikeza kuphela lokho esikufunayo, uma sibatshela kuqala. Qonda futhi ugubhe ikhono lakho njengomzali ukuqondisa ingane yakho. Uma unenkinga ekukhulumisaneni nasekuqondeni indima yakho, funa futhi ubhalise izinhlelo zokusekela kwabazali eziqhutshwa izikhungo zomphakathi zendawo. Akuyona indlela ephephile yokuvumela izingane zakho ukuba zihileleke ohlelweni oluvalile iminyango yalo futhi lukhuthaza ukufihlakele futhi "ubumfihlo" buqhutshelwa yizinketho okuthiwa yiSchool Schools.
Ungavumeli lolu hlelo lukubeke phansi-TEAR IT DOWN!

Xhumana nathi. I-imeyili: imbangela.victoria@gmail.com

Sisize ukuvikela izingane zethu. Nikela ku-CAUSE. Ibhange: I-NAB BSB: I-ACCN ye-083-547: 87-690-0206

Ugunyazwe nguJohn Vincent Boland. I-30 Star Crs. I-Hallam. Victoria. I-3803.

Hits: 1192