HLELA AMALUNGELO ABAZALI

HLELA UKUPHATHISWA KWABANTU ABANTU

UKUSEBENZA NJENGOKUNYE

ABANTU ABANINGI

UKUSEBENZA UKUSEBENZA

BHEKA ABANGANE BAKHO NAMUHLA!

Iwebhusayithi ye-CAUSE inezindatshana eziningi eziqeqeshiwe nge-transgenderism, Gender Dysphoria, Conversion Therapy, Izinguquko zocansi, Izikole eziphephile, uProf John Whitehall, uProf Dianna Kenny.

"UKUXABULA UKUTHULA" Okusebenzayo.

Kube nokufuduka komhlaba wonke kokudelela kanye nokwelulekwa ngokungemthetho kokuheha okungafuneki kobulili obufanayo noma i-dysphoria yobulili. Lokhu kuye kwabizwa ngokuthi "Gay" Conversion Therapy, abaxhasi bethi ukungathandeki kwabobulili obuhlukile noma ukudideka kobulili kuyizici zangaphakathi nezimo ezingaguquki.

Kodwa-ke lezi izindaba, zombili kumavidiyo futhi ezibhaliwe, ezinye zezinkulungwane zabantu ezithuthukise kakhulu izimpilo zabo ngokushiya indlela yokuphila ye-LGBT.

Ubulili bukaDysphoria

I-Transgender ekhulumayo.

USolwazi John Whitehall. Dysphoria Yezingane. I-12 Video Series enemibhalo.

Ukudideka Ngocansi. I-Hormone Therapy. Ucwaningo Lokwehliswa Kwezocansi. Ukwelulekwa Ngokwengqondo. Kuchazwa I-Transgenderism.

[/ vc_column]

Izikole Eziphephile namavidiyo ahambisanayo.

I-DL Incwajana 6pp-1
I-DL Incwajana 6pp - i-2 ephansi
Amandla kwanoma imuphi umphakathi oholayo ukhona ekukwazi ukuhlanganisa izingxenye zawo ezingamalungu ahlukahlukene ukuthuthukiswa okuvamile kwabo bonke. Uma iqembu elilodwa noma elinye linyusa noma yiluphi u-ajenda ngenjongo ethize, nokungahloniphi yonke imfanelo yomlando neyendabuko eyenza ukuthi ibe ngumphakathi oqinile, sekuyisikhathi sokuphinda ucabangisise ngemibono engaphansi komphakathi okokuqala. Sekuyisikhathi sokuba umphakathi wonke uhlale uqinile ngezinkolelo ezithinta wonke amalungu awo.
Uhlelo lwe-Safe Schools lwathunywe yiqembu labantu abahlonishwayo ngoba ekuqaleni kwaklanyelwe ukuxazulula inkinga yokuxhashazwa. Okwenzekile kunalokho kufaka imingcele engaphezu kwendlela eyayixhaswe ngayo imali, futhi siyanxusa imiphakathi ukuthi imele ndawonye iphinde isekele uHulumeni we-Coalition Federal ekukhipheni imali nokusekelwa kwalolu hlelo kwifomu laso lamanje. I-ajenda eqhutshelwa yi-Safe Schools ukubambisana ihlose intsha kanye nezingane ezingeni elibuthakathaka kakhulu futhi ihlose ukuhlukanisa nabo emndenini wabo womndeni wendabuko kanye nemigomo yomphakathi ukusekela bonke abemi. Siyanxusa ukuthi uhlehlise ukunakekelwa kuloluhlelo futhi uhlele uhlelo olungcono oluhloswe ukubhekana nokufakwa kanye nokwamukelwa AKUKHONA futhi kusekelwe ekubhekaneni ngokobulili nokucansi.

U-Andrew Ukhuluma ePhalamende

Noma yimuphi umzali uyazi ukuthi lapho ekhulisa abantwana, kunezindawo eziningi okungaba nzima ukubhekana nazo, futhi ingane ngayinye idinga uhlelo lwazo lokunakekelwa. Kodwa sonke siyazi ukuthi umlilo unobungozi, ngakho-ke sixwayisa izingane zezingozi ngendlela abangaziqonda ngayo. Asizivumeli ukuba bafunde ukuthi umlilo uyingozi ngokubavumela ukuthi badlale nayo. Amacembe nobuhlungu beyozizwa isikhathi eside ngemuva kokuba umonakalo ngabe ukwenze uma kunjalo. Ngendlela efanayo, kungani kufanele siceliwe ukuba sivumele izingane zethu ukuba zibandakanyeke ezinhlelweni ezenza izingane zicele ukuthi ziqede ukwethemba kwabo emkhayeni wabo ngokuhlinzeka isiqondiso esidingekayo ukuze zisebenze ngendlela yazo ngokukhulelwa, ukuvuthwa nokuthuthukiswa futhi ngokuya "kwezemfundo" ngaphandle kwe-anti-bullying kanye nokwamukela ukuhlukahluka. Noma kunjalo yilokho uhlelo lweSchool Schools olucela ukuthi sikwenze.

Umklami we-Roz Ward weZikole Eziphephile uyavuma ukuthi Izikole Eziphephile azibheki ngokuhlukunyezwa.

Qonda i-ajenda futhi uhlele inkundla yokudlala - thola ukuthi kungani lolu hlelo lufundiswa kuphela ngemuva kweminyango evaliwe futhi ngaphandle kokukhetha komzali. Uma ukuphepha kwezingane zethu kunoma yikuphi ukubaluleka, kufanele kuvuleke ukuhlolisisa nokubandakanyeka kwabo bonke abathintekayo ekukhuliseni abantu abasha ukuqonda ukuthi singabantu abahlukene, abalingana ngazo zonke izindlela. Cela ikhophi yekharikhulamu, futhi uma unenhlanhla ukuthola isikole ekulungele ukuveza okuqukethwe kwayo, lungele ukuqonda ucingo esenzweni esisimise phambi kwakho.

Umama ukhuluma ngokuthola ukuthi indodana yakhe ifundiswa esikoleni.

Kulabo abangakakulungeli ukunikela amalungelo akho njengomzali wokufundisa nokuqondisa izingane zakho ngesigaba esivumelanayo esivumelanayo esivamile futhi esididayo sokukhulelwa nokuvuthwa, sicela usebenze! Manje yisikhathi sokujoyina ukusekelwa kokususwa kwalolu hlelo lokuhlola nokuhlukanisa.
Nakhu ukuthi ungakwazi kanjani ukuxhuma kabusha umphakathi wethu ukuze uhlakulele umqondo onamandla wokufaka nokwamukelwa:
  • Yiba nomsebenzi esikoleni sakho. Thola ukuthi yimiphi imizamo yomphakathi okwamanje okwenzelwe ukugubha abantu abayingqayizivele abakha umphakathi - bajoyine futhi bagubhe izenzakalo eziningi ezikoleni ezisekelwe ekusekeleni wonke amalungu omphakathi wesikole - hhayi nje labo labo abakuhlelekile ukuthi bahlele ucansi ubunikazi njengesisekelo sokuba khona.
  • Thola ukuthi isikole sakho sifundani kanye nezinhlelo ezisetshenziselwa ukufundisa izingane nentsha mayelana nokwamukela kuzo zonke izinhlobo zayo - ngokulingana, ububele, nokuqonda ukuhlukahluka kuzo zonke izinhlobo. Ukusekela isikole sakho ngokukwaziswa nokuqonda ukuthi i-SAFE ayifani nokulingana ngokobulili kuphela.
  • Phindela igama elithi SAFE - qinisekisa ukuthi akuyona inkululeko yokuzilungisa kwezingane ezingaphezu kokuqonda kwabo kanye nokuthambekela kwemvelo ekufuneni. Izingane ezivuthiwe emazingeni ahlukene futhi lolu hlelo aluvumeli lokhu. Iphoqa imibono kanye nokwenza izinqumo ezindaweni ezibucayi kahle ngaphambi kokuba izingane eziningi zikulungele ukuqonda ubukhulu nokuphila isikhathi eside kokukhetha okwenziwe. Ukuvuthwa nokuvuthwa ngokocansi akukwazi ukuphoqelelwa futhi indlela yokususa ukubandakanyeka kwabazali lolu hlelo luvumela, akuyona isinyathelo sezempilo okufanele sihlale phansi futhi samukele. SHO CHA! futhi qinisekisa ukuthi isikole sakho sazi ngesinqumo sakho.
  • Uma izingane zakho zingakabi esikoleni, thola ngezikole endaweni yakho ngokuvakashela futhi ucele ukuhamba phakathi nesikhathi sokuphelelwa isikhathi noma isikhathi samahhala. Bona ukuthi izingane zixhumana kanjani futhi zibuka ukuthi izingane ezamukelekayo ze-NATURAL zinabanye abakwenzayo.
  • Bhala endaweni yakho MP noma uNdunankulu futhi ubazise ukuthi usekela isimo se-Federal Government ukususa lolu hlelo ukuze uthole uhlelo olubala futhi olusebenzayo. Ukuze uvikelekile ukuthi usho okungaphezu kokuya ocansini nokufaka ukwamukelwa kuzo zonke izinhlobo zawo. Uhlelo olusekela umndeni bese luvumela ukuba lusebenze ekufundiseni isizukulwane esilandelayo izindinganiso kanye nokuqonda okuyinhloko uhlelo lweSchool Schools olufuna ukuluhlupha.
  • NGAPHAMBI kokuba uvote, qiniseka ukuthi uyazi ukuthi yini umuntu ozoyikhethayo kanye nezinhlelo abazozivumela. Thatha ivoti lakho ngokujulile futhi uthumele umlayezo kulabo abazokhethwa ukuthi ngeke ubekezelele ukuhlwithwa kwamalungelo omndeni.
Uhulumeni anganikeza kuphela lokho esikufunayo, uma sibatshela kuqala. Qonda futhi ugubhe ikhono lakho njengomzali ukuqondisa ingane yakho. Uma unenkinga ekukhulumisaneni nasekuqondeni indima yakho, funa futhi ubhalise izinhlelo zokusekela kwabazali eziqhutshwa izikhungo zomphakathi zendawo. Akuyona indlela ephephile yokuvumela izingane zakho ukuba zihileleke ohlelweni oluvalile iminyango yalo futhi lukhuthaza ukufihlakele futhi "ubumfihlo" buqhutshelwa yizinketho okuthiwa yiSchool Schools.
Ungavumeli lolu hlelo lukubeke phansi-TEAR IT DOWN!

Xhumana nathi. I-imeyili: imbangela.victoria@gmail.com

Sisize ukuvikela izingane zethu. Nikela ku-CAUSE. Ibhange: I-NAB BSB: I-ACCN ye-083-547: 87-690-0206

Ugunyazwe nguJohn Vincent Boland. I-30 Star Crs. I-Hallam. Victoria. I-3803.
%d Blogger like lokhu: