Unjingalwazi uJohn Whitehall IiVidiyo kwiSikolo esiKhuselekileyo.

Iividiyo ezahlukeneyo kwizikolo ezikhuselekileyo.