UProf John Whitehall- Iividiyo zeDysphoria yaBantwana abaseSini.

Uluhlu lwezihloko.