Là cha mẹ, chúng tôi cần cho con cái của chúng tôi:

-> Hệ tư tưởng giới đó bị xóa khỏi các chương trình trong trường học.
-> Các chương trình bắt nạt giải quyết tất cả các loại bắt nạt được thực hiện trong các trường học.
-> Giáo viên đó có những hướng dẫn nghiêm ngặt về những gì được dạy trong lĩnh vực tình dục.
-> Đó là chương trình ed sex trở lại bài học về sinh học tình dục.
-> Đó là hình ảnh tình dục công khai được loại bỏ khỏi tất cả các chương trình tình dục.
-> Đó là chương trình ed sex phù hợp với độ tuổi.
-> Trẻ em đó không bị xâm phạm bằng cách được hướng dẫn giữ bí mật lớp học.
-> Phụ huynh đó có quyền truy cập không kiểm soát vào nội dung của bất kỳ tài liệu chương trình giới tính nào.
-> Trẻ em đó không được cấp quyền truy cập vào các trang web có liên quan đến tình dục và tình dục.
-> Cha mẹ đó có quyền xác định đạo đức của con mình.
-> Thanh thiếu niên đó, với sự hỗ trợ của gia đình, được phép giải quyết mọi vấn đề về giới một cách tự nhiên.
-> Cha mẹ đó có quyền xác định hướng đi của con mình trong cuộc sống.