video

-> Những người chuyển sang người khác giới chỉ để phát hiện ra nó không mang lại hạnh phúc.
-> Chuyên gia và nhà bình luận xã hội nói về chuyển đổi giới tính.
-> Giải thích về Giáo dục Giới tính Tuổi thơ của Giáo sư John Whitehall.
-> Dianne Colbert nói về việc kích dục trẻ em trong trường học.
-> Phụ huynh, Chính trị gia và Nhà bình luận xã hội thảo luận về tư tưởng giới trong trường học.
-> Bác sĩ Quentin Van Meter, người làm việc tại một phòng khám chuyển giới trẻ em lên tiếng.