Quyền riêng tư

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng 9 2018

At stopafeschools.com, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn với tư cách là khách hàng và khách truy cập trực tuyến vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn để tối đa hóa các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật của thông tin do bạn cung cấp và tuân thủ Nguyên tắc bảo mật của Úc. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi dưới đây một cách cẩn thận.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN

Trong quá trình bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được các thông tin sau về bạn: tên, tên công ty, địa chỉ email, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán, địa chỉ IP, trả lời khảo sát, truy vấn hỗ trợ, nhận xét blog và xử lý phương tiện truyền thông xã hội (cùng với 'Dữ liệu cá nhân').

Các dịch vụ của chúng tôi không hướng đến những người thuộc 18 và chúng tôi không cố ý thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18. Nếu chúng tôi biết rằng một đứa trẻ dưới 18 đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó càng nhanh càng tốt. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của một đứa trẻ và bạn tin rằng họ đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn, thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn có thể xem xét, sửa chữa, cập nhật hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình và tự thay đổi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để thực hiện.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Thông tin nhận dạng cá nhân: Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn, bao gồm: liên lạc với bạn, hỗ trợ kỹ thuật, thông báo cho bạn về cập nhật và cung cấp, chia sẻ nội dung hữu ích, đo lường sự hài lòng của khách hàng, chẩn đoán sự cố và cung cấp cho bạn cá nhân hóa kinh nghiệm trang web.

Truyền thông tiếp thị chỉ được gửi cho bạn nếu bạn đã yêu cầu hoặc đăng ký chúng. Bạn có thể từ chối liên lạc tiếp thị của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách hủy đăng ký hoặc gửi email cho chúng tôi và yêu cầu của bạn sẽ được xử lý ngay lập tức.

Thông tin không thể nhận dạng cá nhân: Chúng tôi cũng sử dụng thông tin chúng tôi thu thập dưới dạng tổng hợp và ẩn danh để cải thiện dịch vụ của mình, bao gồm: quản trị trang web của chúng tôi, tạo báo cáo và phân tích, quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, xác định nhu cầu của người dùng và hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của khách hàng nói chung .

Bất kỳ thông tin nào bạn chọn để cung cấp công khai, như nhận xét và lời chứng thực trên blog của chúng tôi, sẽ có sẵn cho người khác xem. Nếu sau đó bạn xóa thông tin này, các bản sao có thể vẫn có thể xem được trong các trang được lưu trữ và lưu trữ trên các trang web khác hoặc nếu những người khác đã sao chép hoặc lưu thông tin.

BẢO QUẢN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các phương tiện hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khi chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Tất cả thông tin chúng tôi nhận được từ bạn được lưu trữ và bảo vệ trên các máy chủ bảo mật của chúng tôi khỏi việc sử dụng hoặc truy cập trái phép. Thông tin thẻ tín dụng được mã hóa trước khi truyền và không được chúng tôi lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.

Để cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình, chúng tôi có thể chuyển thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn, bao gồm Dữ liệu cá nhân, qua biên giới để lưu trữ và xử lý ở các quốc gia khác ngoài Úc. Nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn được chuyển và xử lý bên ngoài Úc, nó sẽ chỉ được chuyển đến các quốc gia có các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư đầy đủ.

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn và nếu cần thì phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Trong trường hợp có sự vi phạm an ninh của chúng tôi và Dữ liệu cá nhân của bạn bị xâm phạm, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn tuân thủ luật pháp hiện hành.

COOKIES VÀ PIXELS

Cookie là một tệp nhỏ được đặt trong trình duyệt web của bạn để thu thập thông tin về hành vi duyệt web của bạn. Sử dụng cookie cho phép một trang web điều chỉnh cấu hình của nó theo nhu cầu và sở thích của bạn. Cookies không truy cập thông tin được lưu trữ trên máy tính của bạn hoặc bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào (ví dụ: tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại). Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie nhưng bạn có thể chọn từ chối cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, điều này có thể ngăn bạn tận dụng tối đa lợi thế của trang web của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để phân tích lưu lượng truy cập trang web, cung cấp chức năng chia sẻ và thích phương tiện truyền thông xã hội và giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm khách truy cập trang web tốt hơn. Ngoài ra, cookie và pixel có thể được sử dụng để phân phát quảng cáo có liên quan đến khách truy cập trang web thông qua các dịch vụ của bên thứ ba như Google Adwords và Facebook Adifts. Những quảng cáo này có thể xuất hiện trên trang web này hoặc các trang web khác mà bạn truy cập.

CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN VỚI CÁC BÊN THỨ BA

Chúng tôi không và sẽ không bán hoặc kinh doanh Dữ liệu Cá nhân hoặc bất kỳ thông tin khách hàng nào.

Chi tiết dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được tiết lộ cho các nhà cung cấp bên thứ ba khi pháp luật yêu cầu, đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn đã mua, để xử lý thanh toán hoặc để bảo vệ bản quyền, nhãn hiệu và các quyền hợp pháp khác của chúng tôi. Trong phạm vi chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy nếu bên đó đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của chúng tôi như được mô tả trong chính sách bảo mật này và theo luật hiện hành. Hợp đồng của chúng tôi với các bên thứ ba cấm họ sử dụng bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được chia sẻ.

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cần tiết lộ một số thông tin nhất định, có thể bao gồm Dữ liệu cá nhân của bạn, để tuân thủ một yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như luật pháp, quy định, lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa, trong quá trình tố tụng hoặc phản hồi để yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của stopafeschools.com, khách hàng của chúng tôi hoặc các bên thứ ba.

Nếu có sự thay đổi quyền kiểm soát tại một trong các doanh nghiệp của chúng tôi (cho dù bằng cách sáp nhập, bán, chuyển nhượng tài sản hoặc thông tin khác), có thể bao gồm Dữ liệu Cá nhân của bạn, có thể được chuyển cho người mua theo thỏa thuận bảo mật. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với thiện chí và trong trường hợp được yêu cầu bởi bất kỳ trường hợp nào ở trên.

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB KHÁC

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này chỉ có ý nghĩa cho sự thuận tiện của bạn. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba không cấu thành tài trợ hoặc chứng thực hoặc phê duyệt các trang web này. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web khác đó. Chúng tôi khuyến khích người dùng của chúng tôi biết, khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi, để đọc các điều khoản về quyền riêng tư của mỗi trang web thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Vì chúng tôi dự định đảm bảo chính sách bảo mật của mình vẫn còn hiện hành, chính sách này có thể thay đổi. Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi và tất cả các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi đăng các sửa đổi trên trang web này. Vui lòng quay lại định kỳ để xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào vào bất kỳ lúc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://www.stopsafeschools.com/contact và chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 48 giờ.

KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY SỬ DỤNG CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Chào mừng đén với website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật và từ chối trách nhiệm trang web của chúng tôi, điều chỉnh stopafeschools.comMối quan hệ của bạn với bạn liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Đối với các mục đích của các điều khoản và điều kiện này, thì chúng tôi đề cập đến stopafeschools.com và miền Nam Bạn và người dùng của bạn đề cập đến bạn, khách hàng, khách truy cập, người dùng trang web hoặc người sử dụng trang web của chúng tôi.

Sửa đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của các điều khoản này bất cứ lúc nào. Vui lòng kiểm tra các điều khoản này thường xuyên trước khi sử dụng trang web của chúng tôi để đảm bảo bạn biết về bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ cố gắng làm nổi bật bất kỳ thay đổi quan trọng hoặc đáng kể nào cho bạn nếu có thể. Nếu bạn chọn sử dụng trang web của chúng tôi thì chúng tôi sẽ coi việc sử dụng đó là bằng chứng thuyết phục cho sự đồng ý và chấp nhận của bạn rằng các điều khoản này chi phối bạn và stopafeschools.comQuyền và nghĩa vụ của nhau.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Đó là một điều kiện tiên quyết cần thiết cho bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi mà bạn đồng ý và chấp nhận stopafeschools.com không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bạn có thể phải chịu liên quan đến việc bạn sử dụng trang web, cho dù là do lỗi hoặc do thiếu sót trong các tài liệu hoặc thông tin của chúng tôi, bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào chúng tôi có thể cung cấp hoặc từ bất kỳ việc sử dụng trang web nào khác. Điều này bao gồm việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, liên kết, nhận xét hoặc quảng cáo nào của bên thứ ba. Việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này hoàn toàn do bạn chịu trách nhiệm, mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Trách nhiệm của riêng bạn là đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn thông qua trang web này đều đáp ứng các yêu cầu cá nhân, cụ thể của bạn. Bạn thừa nhận rằng những thông tin và tài liệu đó có thể chứa những điểm không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi loại trừ rõ ràng trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc sai sót nào trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

HÀNH ĐỘNG CẠNH TRANH VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Với mục đích của Lịch trình 2 của Luật Người tiêu dùng Úc, cụ thể là các phần 51 đến 53, 64 và 64A của Phần 3-2, Bộ phận 1, Phân khu A của Đạo luật Cạnh tranh và Tiêu dùng 2010 (Cth), stopafeschools.comTrách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vi phạm điều khoản nào của thỏa thuận này được giới hạn ở: việc cung cấp lại hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn; Việc thay thế hàng hóa; hoặc thanh toán chi phí để có hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp lại cho bạn.

Bạn phải trên 18 tuổi để sử dụng trang web này và để mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào.

GIAO HÀNG

Hàng hóa vật lý có thể được giao bởi Bưu điện Úc và / hoặc các công ty chuyển phát nhanh có uy tín khác. Việc giao hàng được xử lý kịp thời khi nhận được thanh toán đầy đủ. Việc giao hàng có thể mất giữa ngày 2 và 14, tùy thuộc vào tùy chọn giao hàng. Các đơn đặt hàng bị hư hỏng hoặc bị mất phải được giải quyết trực tiếp với Australia Post hoặc công ty chuyển phát nhanh và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc không nhận được. Thay thế các mặt hàng bị hư hỏng hoặc bị mất được thực hiện theo quyết định của stopafeschools.com.

Hàng kỹ thuật số được giao ngay lập tức. Xin lưu ý rằng có những rủi ro cố hữu liên quan đến việc tải xuống bất kỳ phần mềm và hàng hóa kỹ thuật số nào. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào khi tải xuống bất kỳ hàng hóa nào của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể cố gắng hỗ trợ bạn.

TRẢ LẠI VÀ HOÀN TIỀN

stopafeschools.com xử lý hoàn trả và xử lý hoàn tiền theo quy định của pháp luật Bảo vệ người tiêu dùng Úc.

Nếu bạn muốn trả lại đơn đặt hàng của bạn, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi trong ngày mua với một lý do hợp lệ để trả lại. Nếu chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại của bạn hoặc hỗ trợ thêm cho bạn, chúng tôi sẽ xử lý hoàn tiền khi nhận được hàng hóa đã mua kịp thời. Hàng chưa mở sẽ được hoàn trả đầy đủ. Hoàn lại tiền sẽ được xử lý kịp thời và thanh toán được thực hiện theo cùng phương thức mà bạn đã thực hiện thanh toán. Tất cả các khoản hoàn trả được thực hiện theo quyết định của stopafeschools.com.

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB KHÁC

stopafeschools.com đôi khi có thể cung cấp trên trang web của mình, liên kết đến các trang web, quảng cáo và thông tin khác trên các trang web đó để thuận tiện cho bạn. Điều này không nhất thiết ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt hoặc sắp xếp giữa stopafeschools.com và chủ sở hữu của các trang web đó. stopafeschools.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào được tìm thấy trên các trang web được liên kết.

stopafeschools.comTrang web của có thể chứa thông tin hoặc quảng cáo được cung cấp bởi các bên thứ ba stopafeschools.comkhông chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin hoặc lời khuyên nào được cung cấp cho bạn trực tiếp bởi các bên thứ ba. Chúng tôi chỉ đưa ra 'đề xuất' và không cung cấp bất kỳ lời khuyên nào cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lời khuyên nào nhận được về vấn đề này.

KHUYẾN CÁO

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, stopafeschools.com tuyệt đối từ chối tất cả các bảo đảm, thể hiện hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về tính thương mại và sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. stopafeschools.com không bảo đảm rằng các tài liệu, hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ không có lỗi hoặc các lỗi sẽ được sửa chữa hoặc trang web của chúng tôi hoặc máy chủ của nó không có vi-rút hoặc bất kỳ thành phần gây hại nào khác.

Trong khi chúng tôi, trong mọi lúc nỗ lực để có thông tin chính xác, đáng tin cậy và cập nhật nhất trên trang web của chúng tôi, chúng tôi không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng bất kỳ tài liệu, sản phẩm, dịch vụ nào, liên kết hoặc thông tin trong trang web của mình hoặc về tính chính xác, sự phù hợp, độ chính xác, độ tin cậy hoặc cách khác.

Đó là trách nhiệm của riêng bạn và không phải là trách nhiệm của stopafeschools.com chịu mọi chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hoặc sửa chữa. Luật áp dụng tại tiểu bang hoặc lãnh thổ của bạn có thể không cho phép các loại trừ này, đặc biệt là loại trừ một số bảo đảm ngụ ý. Một số điều trên có thể không áp dụng cho bạn nhưng bạn phải đảm bảo bạn biết về mọi rủi ro bạn có thể gặp phải khi sử dụng trang web này hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được cung cấp thông qua nó. Bạn có trách nhiệm làm như vậy.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

At stopafeschools.com, Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn để tối đa hóa các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật của thông tin do bạn cung cấp và tuân thủ Nguyên tắc bảo mật của Úc. Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi một cách cẩn thận.

Bạn có thể thay đổi thông tin của mình bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi bằng văn bản qua email. Tất cả thông tin chúng tôi nhận được từ khách hàng của chúng tôi được bảo vệ bởi các máy chủ an toàn của chúng tôi. stopafeschools.comPhần mềm máy chủ bảo mật sẽ mã hóa tất cả thông tin của khách hàng trước khi được gửi cho chúng tôi. Hơn nữa, tất cả dữ liệu khách hàng thu thập được bảo mật chống lại việc sử dụng hoặc truy cập trái phép. Thông tin thẻ tín dụng không được chúng tôi lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.

CÁC BÊN THỨ BA

Chúng tôi không và sẽ không bán hoặc kinh doanh thông tin cá nhân hoặc khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng theo nghĩa chung mà không cần bất kỳ tham chiếu nào đến tên của bạn, thông tin của bạn để tạo số liệu thống kê tiếp thị, xác định nhu cầu của người dùng và hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của khách hàng nói chung. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi nhưng không cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

stopafeschools.com trong một số trường hợp có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin một cách thiện chí và ở đâu stopafeschools.comđược yêu cầu làm như vậy trong các trường hợp sau: theo luật hoặc bởi bất kỳ tòa án nào; để thực thi các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận khách hàng của chúng tôi; hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của khách hàng hoặc bên thứ ba của chúng tôi.

LOẠI TRỪ

Nếu bạn đang kinh doanh trong việc tạo ra các tài liệu, hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự với mục đích cung cấp cho họ một khoản phí cho người dùng, cho dù họ là người dùng doanh nghiệp hay người dùng trong nước, thì bạn là đối thủ cạnh tranh của stopafeschools.com. stopafeschools.com rõ ràng loại trừ và không cho phép bạn sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi, để tải xuống bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào từ trang web của nó hoặc có được bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào như vậy thông qua bên thứ ba. Nếu bạn vi phạm điều khoản này thì stopafeschools.com sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bạn về bất kỳ tổn thất nào mà chúng tôi có thể duy trì và tiếp tục chịu trách nhiệm cho bạn về tất cả lợi nhuận mà bạn có thể kiếm được từ việc sử dụng không được thừa nhận và không đúng cách như vậy. stopafeschools.com bảo lưu quyền loại trừ và từ chối bất kỳ người nào truy cập vào trang web, dịch vụ hoặc thông tin của chúng tôi theo quyết định của chúng tôi.

BẢN QUYỀN, THƯƠNG HIỆU VÀ GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Trang web này chứa tài liệu thuộc sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thiết kế, bố cục, giao diện, diện mạo, thương hiệu và đồ họa. Bạn không được phép sao chép các tài liệu, thông tin hoặc tài liệu trên trang web cho mục đích bán hoặc sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Cụ thể, bạn không được phép xuất bản lại, tải lên, truyền tải bằng điện tử hoặc bằng cách khác hoặc phân phối bất kỳ tài liệu, tài liệu hoặc sản phẩm nào có thể có sẵn để tải xuống theo thời gian trên trang web này.

stopafeschools.com rõ ràng bảo lưu tất cả bản quyền và nhãn hiệu trong tất cả các tài liệu, thông tin và tài liệu trên trang web của chúng tôi và chúng tôi bảo lưu quyền hành động chống lại bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong số này.

Bất kỳ sự phân phối lại hoặc sao chép một phần hoặc tất cả các nội dung dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm ngoài những điều sau đây: bạn có thể in hoặc tải xuống một trích xuất đĩa cứng cục bộ cho mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn; và bạn có thể sao chép nội dung cho các bên thứ ba riêng lẻ để họ sử dụng, nhưng chỉ khi bạn thừa nhận trang web là nguồn của tài liệu.

Bạn có thể không, trừ trường hợp được phép bằng văn bản của chúng tôi, phân phối hoặc khai thác thương mại các nội dung. Bạn cũng có thể truyền tải nó hoặc lưu trữ nó trong bất kỳ trang web khác hoặc hình thức khác của hệ thống phục hồi điện tử.

HỢP ĐỒNG WHOLE

Những điều khoản và điều kiện này thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và stopafeschools.com liên quan đến việc sử dụng và truy cập của bạn vào stopafeschools.comTrang web của bạn và việc bạn sử dụng và truy cập vào các tài liệu và thông tin trên đó. Không có điều khoản nào khác được đưa vào thỏa thuận này trừ trường hợp bắt buộc phải được đưa vào bởi bất kỳ luật pháp nào của Liên bang hoặc bất kỳ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ nào. Tất cả các điều khoản ngụ ý ngoại trừ những điều khoản ngụ ý theo quy chế và không thể loại trừ rõ ràng đều được loại trừ rõ ràng.

LOẠI TRỪ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÔNG GIỚI HẠN

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào ở trên bởi bất kỳ đạo luật hiện hành nào là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành tại bất kỳ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ nào thì điều khoản đó sẽ không được áp dụng tại Bang hoặc Lãnh thổ đó và sẽ không bao giờ được đưa vào các điều khoản và điều kiện này trong Nhà nước hoặc Lãnh thổ đó. Một điều khoản như vậy nếu hợp pháp và có thể thi hành tại bất kỳ Quốc gia hoặc Lãnh thổ nào khác sẽ tiếp tục được thực thi đầy đủ và là một phần của thỏa thuận này tại các Quốc gia và Lãnh thổ khác đó. Việc loại trừ được coi là bất kỳ điều khoản nào theo đoạn này sẽ không ảnh hưởng hoặc sửa đổi toàn bộ khả năng thực thi và xây dựng các điều khoản khác của các điều khoản và điều kiện này.

QUYỀN HẠN

Thỏa thuận này và trang web này tuân theo luật pháp của VICTORIA và Úc. Nếu có tranh chấp giữa bạn và stopafeschools.com dẫn đến kiện tụng thì bạn phải đệ trình lên thẩm quyền của tòa án VICTORIA.