Nhấp vào video để xem Giáo sư John Whitehall nói (chỉ bằng tiếng Anh) hoặc nhấp vào bảng điểm và đọc những gì ông nói bằng ngôn ngữ của bạn. Một bản pdf có thể được tải xuống. Nó được viết bằng tiếng Anh nhưng chúng tôi đã cung cấp một liên kết nơi bạn có thể tải lên bản pdf và dịch nó sang ngôn ngữ của bạn.