วิดีโอ

-> คนที่เปลี่ยนไปสู่เพศตรงข้ามเพียงเพื่อค้นพบว่ามันไม่ได้ส่งความสุข
-> ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจารณ์สังคมที่พูดถึงเรื่องเพศข้ามเพศ
-> คำอธิบายของศาสตราจารย์จอห์นไวท์ฮอลล์เรื่องเพศภาวะเด็กในวัยเด็ก
-> Dianne Colbert พูดเกี่ยวกับเรื่องเพศของเด็ก ๆ ในโรงเรียน
-> ผู้ปกครองนักการเมืองและนักวิจารณ์สังคมกล่าวถึงอุดมการณ์ทางเพศในโรงเรียน
-> ดร. เควนตินแวนมิเตอร์ซึ่งทำงานในคลินิกที่ให้กำเนิดเด็กพูดออกมา