เอกสารระดับมืออาชีพเกี่ยวกับเพศ

ร่วมให้: -

ศาสตราจารย์ Dianna Kenny

ดร. วิลเลียมมาโลน

Dr.Robert Kosky

Dr. Paul McHugh

ศาสตราจารย์จอห์นไวท์ฮอลล์