Si Prindër Ne Kërkojmë për Fëmijët tanë:

-> Që ideologjitë gjinore hiqen nga programet në shkolla.
-> Që programet e ngacmimit që trajtojnë të gjitha llojet e ngacmimeve zbatohen në shkolla.
-> Që mësuesit kanë udhëzime strikte për atë që mësohet në fushën e seksualitetit.
-> Se programet seksuale kthehen në mësimet e biologjisë seksuale.
-> Këto imazhe seksuale të tejmbushura hiqen nga të gjitha programet seksuale.
-> Programet e seksit janë të përshtatshme për moshën.
-> Se fëmijët nuk janë të komprometuar duke u udhëzuar për të mbajtur sekrete klasore.
-> Që prindërit kanë qasje të pakalueshme në përmbajtjen e çdo materiali seksual të programit.
-> Se fëmijëve nuk u jepet qasje në faqet e internetit që kanë të bëjnë me seksin dhe seksualitetin.
-> Që prindërit të ruajnë të drejtën për të përcaktuar moralin e fëmijës së tyre.
-> Kjo adoleshencë, me mbështetjen e familjes, lejohet të zgjidhë çdo çështje gjinore natyrisht.
-> Se prindërit ruajnë të drejtën për të përcaktuar drejtimin e fëmijës së tyre në jetë.