Video

-> Njerëzit që kaluan në gjininë e kundërt vetëm për ta zbuluar atë nuk i dhanë lumturi.
-> Profesionistë dhe komentatorë socialë që flasin për transgjinizmin.
-> Shpjegimi i Profesor John Whitehall për Dysphoria Gjinore të Fëmijërisë.
-> Dianne Colbert duke folur mbi seksualizimin e fëmijëve në shkolla.
-> Prindërit, politikanët dhe komentatorët shoqërorë diskutojnë ideologjitë gjinore në shkolla.
-> Dr Quentin Van Meter i cili punoi në një klinikë transgjinante fëmijë flet jashtë.