Burimet.

Këtu mund të gjeni: -
-> Lidhje me librat që diskutojnë ideologjitë aktuale gjinore. Libra për fëmijë.
-> Një numër mjekësh kanë shkruar artikuj rreth lëvizjes transgjinore.
-> Prof John Whitehall ka shkruar një seri artikujsh për Gjininë Dysphoria. Një numër i janë bashkangjitur referencave shkencore dhe qeveritare.
-> Ekziston një lidhje në Uebfaqen e Walt Heyer. Walt transgjenerohet dhe jetoi si një grua për 10 vjet para se të destransistionohej dhe tani mbështet transgjinorët e tjerë që duan të largohen nga stili i jetës transgjinore
-> Shumë njerëz kanë lënë stilin e jetës së tyre LGBT me ndihmën e të tjerëve. Këto janë histori të 17 personave që kundërshtojnë pretendimet se terapia e konvertimit dëmton gjithmonë njerëzit.
-> Parandalimi i dëmit, promovimi i Drejtësisë është një punim nga Universiteti La Trobe, Australi, i cili pretendon se terapia e konvertimit dëmton gjithmonë njerëzit. Dr Con Kafataris ka shkruar kritikën e tij për gazetën La Trobe.
-> Dr John Whitehall regjistroi një seri 12 video në Dysphoria Gjinore të Fëmijërisë. Transkriptet e videove, që mund të përkthehen në internet në gjuhë të tjera, mund të gjenden këtu.