Klikoni në video për të parë profesorin John Whitehall duke folur (vetëm në anglisht) ose klikoni në transkriptin dhe lexoni ato që ai ka për të thënë në gjuhën tuaj. Mund të shkarkohet një pdf. Writtenshtë shkruar në anglisht, por ne kemi siguruar një lidhje ku mund të ngarkoni pdf dhe ta përktheni atë në gjuhën tuaj.