videos

-> Dadka u soo guuray lab ama dhadig kaliya oo ogaadey inaysan gaarsiin farxad.
-> Xirfadlayaasha iyo falanqeeyayaasha bulshada oo ka hadlaya transgenderism.
-> Sharaxaadda Professor John Whitehall Sharaxaadda Dysphoria ee Carruurnimada.
-> Dianne Colbert oo ka hadlaysay galmoodka carruurta ee dugsiyada.
-> Waaliddiinta, siyaasiyiinta iyo falanqeeyayaasha bulshada ayaa ka wada hadla fikradaha jinsi ee dugsiyada.
-> Dr. Quentin Van Meter oo ka shaqeeyey rugta caafimaad ee carruurta lagu dhalo ee carruurta ayaa hadlay.