Iskuulada aaminka ah ee iskuulada

Australia fikradaha jinsiyeed ee LGBT ee carruurta wax lagu baro dugsiyada waxaa markii ugu horraysay la keenay barnaamij lagu magacaabay Iskuullada Nabdoon. Maaddaama ay waalidiinta ka soo horjeedeen barnaamijka iyo foomka lagu soo bandhigo ayaa is beddelay marar badan oo sii waday in sidaas la sameeyo. Dhowr hay'adood oo kaladuwan ayaa soo saaray barnaamijyo dheeri ah oo ay macallimiintu sidoo kale ku adeegsadaan fasaladan jinsi.

In kasta oo la sheegayo in barnaamijyada Badbaado ee Iskuullada aysan khasab ahayn, haddana fikradaha ku saabsanaanta jinsiga ayaa hadda lagu soo daray barnaamijyadeena Waxabarashada Jinsiga oo khasab ah. Waxaan ka soo saarnay agabyada barnaamijyadan dhowr ah boggan si aad u hesho macluumaadkaaga.

Qalabka Waxbaridda ee Iskuulka.

Iskuullada Nabdoon ee Iskuullada Nabdoon ee Macallinka & Qalabka Taageerada Waalidka.

Dadku waxay ka hadlaan Barnaamijyada Iskuullada Nabdoon.