Kot starši zahtevamo za naše otroke:

-> da se ideologije spolov odstranijo iz programov v šolah.
-> Programi ustrahovanja, ki obravnavajo vse vrste ustrahovanja, se izvajajo v šolah.
-> da imajo učitelji stroge smernice glede tega, kaj se poučuje na področju spolnosti.
-> Seksualni programi se vrnejo na lekcije spolne biologije.
-> Te odkrite spolne podobe so odstranjene iz vseh programov, ki jih ustvarjajo seksi.
-> Seksualni programi so primerni po starosti.
-> Da otroci niso ogroženi, če jim dajo navodila, da obdržijo razredne skrivnosti.
-> Da imajo starši neomejen dostop do vsebine kateregakoli programskega gradiva.
-> Da otroci nimajo dostopa do spletnih strani, ki so povezane s spolom in spolnostjo.
-> Da starši obdržijo pravico, da določijo moralnost svojega otroka.
-> Da bi najstniki z družinsko podporo lahko rešili kakršna koli vprašanja spola.
-> Da starši obdržijo pravico, da določijo smer svojega otroka v življenju.