Koalicija proti varnemu spolnemu izobraževanju

Kdo smo

VZROK “Stališče za pravice staršev“

VZROK (Koalicija proti nezaščiteni spolni vzgoji) je bila januarja 2018, da bi združila različne skupine, ki so nastale zaradi številnih staršev, ki so se odzvali na razkritje popolnoma neustrezne vsebine celovite spolne vzgoje, kot je prvotno imenovan program varnih šol, ki se izvaja v šolah preobrazba programa proti ustrahovanju. Vendar pa je to spolno neprimeren program, namenjen indoktriniranju učencev v vprašljive spolne obnašanja. Zaradi nekaterih preteklih skrbi javnosti je bil ta program večkrat prepakiran in uveden v šole pod različnimi imeni. Toda glavne ideologije in cilji ostajajo enaki.

Ta program ni primeren za predstavitev študentom v osnovnem ali srednjem izobraževanju. Vsebuje materiale in spolne koncepte, ki se poučujejo brez morale in spodbujajo učence k eksperimentiranju s svojo spolnostjo. Program se je izvajal po glavnih temah, tako da je nemogoče odstraniti študenta iz vsebine tega programa, ne da bi to vplivalo na njihovo izobraževanje.

Namen CAUSE je, da javnost seznani z vsebino tega programa na kakršen koli način, ki je učinkovit in ustrezen, s končnim ciljem zagotoviti, da ponudniki izobraževanja v celoti odstranijo ta program in ga nadomestijo z resničnim programom za preprečevanje ustrahovanja. VZROK namerava uveljavljati pravice staršev, pri čemer so vsi programi v šoli, ki so spolne narave, pregledni za starše. Zagotoviti tudi, da so vsi spolni programi v obliki, v kateri starši obdržijo vse pravice, ne da bi pri tem škodovali izobraževanju svojih otrok, da odstranijo svoje otroke iz takih razredov po lastni presoji.

V VZROKI potrjujemo, da so vsi ljudje enakovredni.
Prav tako potrjujemo, da imajo v skladu z avstralsko zakonodajo vsi ljudje pravico živeti svoje življenje, kot si želijo.
Poleg tega verjamemo, da je treba otroke vzgajati v moralnosti, kot jih učijo njihovi starši.