Ako rodičia požadujeme od našich detí:

-> Že rodové ideológie sú odstránené z programov na školách.
-> Šikanovacie programy, ktoré sa zaoberajú všetkými typmi šikanovania, sa vykonávajú na školách.
-> Učitelia majú prísne usmernenia týkajúce sa toho, čo sa v oblasti sexuality vyučuje.
-> Že sex ed programy sa vrátia k lekciám sexuálnej biológie.
-> Tieto zjavné sexuálne obrázky sa odstránia zo všetkých sex-ed programov.
-> Že sex ed programy sú primerané veku.
-> To, že deti nie sú ohrozené tým, že im bolo nariadené zachovávať tajomstvá triedy.
-> Že rodičia majú neobmedzený prístup k obsahu akýchkoľvek sexuálnych programov.
-> Deti nemajú prístup k webovým stránkam súvisiacim so sexom a sexualitou.
-> Rodičia si zachovávajú právo určovať morálku svojho dieťaťa.
-> To dospievajúcim s podporou rodiny umožní prirodzene riešiť akékoľvek rodové problémy.
-> Rodičia si zachovávajú právo určovať smer života svojho dieťaťa.

Hits: 750