videá

-> Ľudia, ktorí prešli na opačné pohlavie, len aby zistili, že neprináša šťastie.
-> Profesionáli a sociálni komentátori hovoriaci o transgenderizmu.
-> Vysvetlenie prof. John Whitehallovej o detskej rodovej dysfórii.
-> Dianne Colbertová hovorí o sexualizácii detí na školách.
-> Rodičia, politici a sociálni komentátori diskutujú o rodových ideológiách na školách.
-> Doktor Quentin Van Meter, ktorý pracoval na klinike transgendering detí, hovorí.