Bezpečné školy Genderové ideológie LGBT na školách

V Austrálii sa rodové ideológie LGBT učené deťom na školách pôvodne uskutočňovali v programe s názvom Bezpečné školy. Ako rodičia namietali proti programu, meno a forma, v ktorej je uvedený, sa mnohokrát zmenila a pokračuje v tom. Niekoľko rôznych organizácií vytvorilo ďalšie programy, ktoré učitelia používajú aj v týchto rodových triedach.

Aj keď sa programy Bezpečné školy považujú za nepovinné, pojmy rodovej tekutosti sa teraz začleňujú do našich programov sexuálnej výchovy, ktoré sú povinné. Na vašu stránku sme pre vašu informáciu vložili materiály z niekoľkých týchto programov.

Učebné materiály pre bezpečné školy.

Bezpečné školy Bezpečné školy Učiteľské a rodičovské materiály.

Ľudia hovoria o programoch bezpečných škôl.