ZDROJE.

Tu nájdete: -
-> Odkazy na knihy, ktoré hovoria o aktuálnych rodových ideológiách. Detské knihy.
-> Niekoľko lekárov píše články o transgenderovom hnutí.
-> Prof. John Whitehall napísal sériu článkov o rodovej dysforii. Mnohé z nich majú priložené vedecké a vládne referencie.
-> Existuje odkaz na webovú stránku Walta Heyera. Walt transgendroval a žil ako žena 10 rokov pred detransistionizáciou a teraz podporuje ďalšie transgender, ktorí chcú opustiť život transgender
-> Mnoho ľudí opustilo svoj životný štýl LGBT s pomocou ostatných. Toto sú príbehy 17 ľudí, ktorí čelia tvrdeniam, že konverzná terapia vždy ubližuje ľuďom.
-> Preventing Harming, presadzovanie spravodlivosti je dokument z La Trobe University v Austrálii, ktorý tvrdí, že konverzná terapia vždy ubližuje ľuďom. Con Kafataris napísal kritiku časopisu La Trobe.
-> Dr John Whitehall nahral 12 videoklipov o detskej rodovej dysphorii. Prepisy videí, ktoré je možné preložiť online do iných jazykov, nájdete tu.