súkromia

VAŠE SÚKROMIA

Posledná aktualizácia: 10 September 2018

At stopsafeschools.com, zaväzujeme sa chrániť vaše súkromie ako zákazníka a návštevníka našej webovej stránky. Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, používame na maximalizáciu služieb, ktoré vám poskytujeme. Rešpektujeme súkromie a dôvernosť informácií, ktoré ste poskytli, a dodržiavame austrálske zásady ochrany osobných údajov. Pozorne si prečítajte naše pravidlá ochrany osobných údajov nižšie.

INFORMÁCIE, KTORÉ ZBEREM OD VÁS

Počas vašich návštev na našich webových stránkach alebo pri používaní našich produktov a služieb môžeme o vás získať nasledujúce informácie: meno, názov spoločnosti, e-mailová adresa, telefónne číslo, podrobnosti o kreditnej karte, fakturačná adresa, geografická poloha, adresa IP, odpovede na prieskum, dotazy na podporu, komentáre blogov a popisy sociálnych médií (spolu „osobné údaje“).

Naše služby nie sú určené osobám pod 18 a vedome nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho pod 18. Ak zistíme, že dieťa pod 18 nám poskytlo osobné údaje, tieto informácie čo najskôr vymažeme. Ak ste rodič alebo opatrovník dieťaťa a domnievate sa, že nám poskytli osobné údaje bez vášho súhlasu, kontaktujte nás.

Vaše osobné údaje môžete skontrolovať, opraviť, aktualizovať alebo vymazať buď prihlásením do svojho účtu a vykonaním zmien sami, alebo priamym kontaktovaním nás.

AKO POUŽÍVAJTE VAŠE INFORMÁCIE

Informácie umožňujúce identifikáciu osôb: Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame na poskytovanie našich služieb, vrátane: komunikácie s vami, poskytovania technickej podpory, informovania o aktualizáciách a ponukách, zdieľania užitočného obsahu, merania spokojnosti zákazníkov, diagnostiky problémov a poskytovania vám prispôsobených skúsenosti s webovými stránkami.

Marketingová komunikácia sa vám zasiela, iba ak ste o ňu požiadali alebo si ju predplatili. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z našej marketingovej komunikácie odhlásením alebo odoslaním e-mailom a vaša žiadosť bude okamžite vybavená.

Informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb: Informácie, ktoré zhromažďujeme v agregovanej a anonymizovanej podobe, používame aj na zlepšenie našich služieb, vrátane: správy našich webových stránok, výroby správ a analýz, reklamy na naše produkty a služby, identifikácie požiadaviek používateľov a pomoci pri uspokojovaní potrieb zákazníkov všeobecne ,

Všetky informácie, ktoré sa rozhodnete sprístupniť verejnosti, ako sú komentáre blogov a posudky na našich webových stránkach, budú k dispozícii ostatným používateľom. Ak tieto informácie následne odstránite, kópie môžu zostať viditeľné na uložených a archivovaných stránkach na iných webových stránkach alebo ak ich iní skopírovali alebo uložili.

SKLADOVANIE A BEZPEČNOSŤ VAŠICH INFORMÁCIÍ

Budeme používať všetky primerané prostriedky, aby sme chránili dôvernosť vašich osobných údajov, keď máme vlastníctvo alebo kontrolu. Všetky informácie, ktoré od vás dostávame, sú uložené a chránené na našich zabezpečených serveroch pred neoprávneným použitím alebo prístupom. Informácie o kreditnej karte sú pred prenosom šifrované a nie sú uložené na našich serveroch.

Aby sme mohli poskytovať naše služby, môžeme prenášať informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, vrátane osobných údajov, cez hranice za účelom ich uloženia a spracovania v iných krajinách ako Austrália. Ak sa vaše osobné údaje prenášajú a spracúvajú mimo Austrálie, prenesú sa iba do krajín, ktoré majú primeranú ochranu súkromia.

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na poskytovanie služieb a ako je to potrebné na splnenie našich právnych záväzkov, riešenie sporov a vymáhanie dodržiavania našich dohôd.

V prípade, že dôjde k porušeniu našej bezpečnosti a dôjde k ohrozeniu vašich osobných údajov, bezodkladne vás o tom informujeme v súlade s platnými zákonmi.

COOKIES A PIXELY

Cookie je malý súbor umiestnený vo vašom webovom prehliadači, ktorý zhromažďuje informácie o vašom správaní pri prehliadaní webu. Používanie súborov cookie umožňuje webovej stránke prispôsobiť jej konfiguráciu vašim potrebám a preferenciám. Cookies nepristupujú k informáciám uloženým vo vašom počítači ani k žiadnym osobným údajom (napr. Meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo). Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies, ale môžete si zvoliť odmietnutie cookies zmenou nastavení vášho prehliadača. Môže vám to však zabrániť v tom, aby ste naplno využívali výhody našej webovej stránky.

Naša webová stránka používa súbory cookie na analýzu návštevnosti webových stránok, poskytovanie zdieľania sociálnych médií a páči sa im funkčnosť a pomáha nám poskytovať lepšiu skúsenosť návštevníkov webových stránok. Okrem toho môžu byť súbory cookie a pixely použité na zobrazovanie relevantných reklám návštevníkom webových stránok prostredníctvom služieb tretích strán, ako sú napríklad Google Adwords a Facebook Adverts. Tieto reklamy sa môžu zobraziť na tomto webe alebo na iných webových stránkach, ktoré navštívite.

ZDIEĽANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ S TRETÍMI STRANAMI

Osobné údaje ani žiadne informácie o zákazníkoch nebudeme predávať ani s nimi nebudeme obchodovať.

Vaše osobné údaje sa poskytujú tretím dodávateľom len vtedy, keď to vyžaduje zákon, pre tovar alebo služby, ktoré ste zakúpili, pre spracovanie platby alebo pre ochranu našich autorských práv, ochranných známok a iných zákonných práv. Pokiaľ zdieľame vaše osobné údaje s poskytovateľom služieb, robíme tak iba vtedy, ak sa táto strana dohodla na dodržiavaní našich noriem ochrany osobných údajov opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov av súlade s platnými zákonmi. Naše zmluvy s tretími stranami im zakazujú používať akékoľvek vaše osobné údaje na akýkoľvek iný účel, ako na ktorý boli zdieľané.

ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ

Možno budeme z času na čas potrebovať zverejniť určité informácie, ktoré môžu obsahovať vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonné požiadavky, ako napríklad zákon, právny predpis, súdny príkaz, predvolanie na súd, predvolanie, v priebehu súdneho konania alebo v odpovedi na žiadosť orgánu činného v trestnom konaní. Vaše osobné údaje môžeme tiež použiť na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti stopsafeschools.com, našich zákazníkov alebo tretích strán.

Ak dôjde k zmene kontroly v niektorom z našich podnikov (či už zlúčením, predajom, prevodom majetku alebo iným spôsobom), informácie o zákazníkovi, ktoré môžu obsahovať vaše osobné údaje, mohli byť prevedené na kupujúceho na základe dohody o mlčanlivosti. Vaše osobné údaje by sme mali zverejňovať iba v dobrej viere a ak si to vyžaduje niektorá z vyššie uvedených okolností.

Odkazy na iné stránky

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú určené iba pre vaše pohodlie. Odkazy na webové stránky tretích strán nepredstavujú sponzorstvo alebo potvrdenie alebo schválenie týchto webových stránok. Majte na pamäti, že nezodpovedáme za postupy ochrany osobných údajov takýchto iných webových stránok. Odporúčame našim používateľom, aby pri opustení našej webovej stránky vedeli, že si prečítajú vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej webovej stránky, ktorá zhromažďuje informácie umožňujúce identifikáciu osôb. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na informácie zhromaždené touto webovou stránkou.

ZMENA V OCHRANE SÚKROMIA

Keďže plánujeme zabezpečiť, aby naše zásady ochrany osobných údajov zostali aktuálne, tieto pravidlá sa môžu zmeniť. Túto politiku môžeme kedykoľvek zmeniť podľa nášho vlastného uváženia a všetky zmeny nadobudnú účinnosť okamžite po zverejnení úprav na tejto webovej stránke. Vráťte sa pravidelne, aby ste si prečítali naše zásady ochrany osobných údajov.

KONTAKTUJ NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo použitia vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese https://www.stopsafeschools.com/contact a my odpovieme do 48 hodín.

OBCHODNÉ PODMIENKY

PRED POUŽITÍM TOHTO WEBOVEJ SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA.

Vitajte na našej webovej stránke. Ak budete pokračovať v prehliadaní a používaní tejto webovej stránky, súhlasíte s tým, že budete dodržiavať a budete dodržiavať nasledujúce podmienky používania, ktoré sa spolu s našimi zásadami ochrany osobných údajov a zrieknutím sa zodpovednosti riadia stopsafeschools.comvzťah s vami v súvislosti s vaším používaním tejto webovej stránky.

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami používania. Na účely týchto podmienok sa pod pojmom „nás“, „náš“ a „my“ rozumie stopsafeschools.com a „Vy“ a „Váš“ sa vzťahujú na vás, klienta, návštevníka, užívateľa alebo osobu, ktorá používa našu webovú stránku.

ZMENA A DOPLNENIE PODMIENOK

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti týchto podmienok. Pred použitím našich webových stránok si tieto podmienky pravidelne overujte, aby ste sa uistili, že ste si vedomí akýchkoľvek zmien. Budeme sa snažiť upozorniť na všetky významné alebo zásadné zmeny, ktoré sa na vás podľa možnosti týkajú. Ak sa rozhodnete používať našu webovú stránku, budeme toto použitie považovať za presvedčivý dôkaz o vašej dohode a prijatí, že tieto podmienky upravujú váš a stopsafeschools.compráva a povinnosti navzájom.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

Používaním našej webovej stránky je nevyhnutnou podmienkou, že s tým súhlasíte a súhlasíte stopsafeschools.com nie je právne zodpovedná za žiadne straty alebo škody, ktoré by vám mohli vzniknúť v súvislosti s používaním tejto webovej stránky, či už z dôvodu chýb alebo opomenutia v našich dokumentoch alebo informáciách, akéhokoľvek tovaru alebo služieb, ktoré môžeme ponúknuť, alebo z akéhokoľvek iného použitia webovej stránky. To zahŕňa vaše použitie alebo spoliehanie sa na akýkoľvek obsah, odkazy, komentáre alebo reklamy tretích strán. Používanie alebo spoliehanie sa na akékoľvek informácie alebo materiály na tejto webovej stránke je úplne na vaše vlastné riziko, za ktoré nenesieme zodpovednosť.

Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby všetky výrobky, služby alebo informácie dostupné na tejto webovej stránke spĺňali vaše konkrétne osobné požiadavky. Beriete na vedomie, že takéto informácie a materiály môžu obsahovať nepresnosti alebo chyby a výslovne vylučujeme zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti alebo chyby v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

KONKURENCIA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE A SPOTREBITEĽA

Na účely prílohy 2 austrálskeho spotrebiteľského práva, najmä oddielov 51 až 53, 64 a 64A časti 3-2, časť 1, pododdiel A zákona o hospodárskej súťaži a spotrebiteľských zákonov 2010 (Cth), stopsafeschools.comZodpovednosť za akékoľvek porušenie podmienok tejto dohody je obmedzená na: opätovné dodanie tovaru alebo služieb pre vás; výmena tovaru; alebo zaplatenie nákladov na opätovné dodanie tovaru alebo služieb.

Aby ste mohli používať túto webovú stránku a nakupovať akýkoľvek tovar alebo služby, musíte mať viac ako 18 rokov.

DODÁVKA TOVARU

Fyzický tovar môže dodávať spoločnosť Australia Post a / alebo iné renomované kuriérske spoločnosti. Dodávky sa spracúvajú okamžite po prijatí celej platby. Dodanie môže trvať medzi 2 a 14 dňami, v závislosti od možnosti doručenia. Poškodené alebo stratené objednávky by mali byť vyriešené priamo u Australia Post alebo u kuriérskej spoločnosti a nenesieme zodpovednosť za tovar, ktorý je poškodený pri preprave alebo nedostane. Výmena poškodených alebo stratených položiek sa uskutočňuje na základe uváženia spoločnosti stopsafeschools.com.

Digitálny tovar sa dodáva okamžite. Vezmite prosím na vedomie, že so sťahovaním softvéru a digitálneho tovaru sú spojené riziká. V prípade akýchkoľvek technických problémov pri sťahovaní niektorého z našich výrobkov nás prosím kontaktujte, aby sme sa mohli pokúsiť pomôcť.

VRÁTKY A NÁHRADY

stopsafeschools.com spracováva vrátené výrobky a spracováva vrátené platby v súlade s austrálskou legislatívou na ochranu spotrebiteľa.

Ak si prajete vrátiť svoju objednávku, informujte nás o tom v rámci dní nákupu s platným dôvodom na vrátenie. Ak nedokážeme vyriešiť vašu sťažnosť alebo vám naďalej pomôžeme, vrátime vám tovar po prijatí zakúpeného tovaru. Neotvorený tovar bude vrátený v plnej výške. Vrátenie prostriedkov bude spracované okamžite a platba bude vykonaná rovnakým spôsobom, aký ste uskutočnili platbu. Všetky náhrady sa uskutočňujú podľa uváženia spoločnosti stopsafeschools.com.

Odkazy na iné stránky

stopsafeschools.com môže z času na čas na svoje webové stránky poskytnúť odkazy na iné webové stránky, reklamy a informácie na týchto webových stránkach. To nevyhnutne neznamená sponzorstvo, potvrdenie alebo schválenie alebo dojednanie medzi nimi stopsafeschools.com a vlastníci týchto webových stránok. stopsafeschools.com nezodpovedá za obsah nájdený na prepojených webových stránkach.

stopsafeschools.comInternetová stránka môže obsahovať informácie alebo reklamy poskytované tretími stranami, pre ktoré stopsafeschools.comnepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo rady poskytnuté priamo tretími stranami. Robíme len „odporúčanie“ a neposkytujeme žiadne rady ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek rady prijaté v tomto ohľade.

PODMIENKY

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom, stopsafeschools.com absolútne sa zrieka všetkých záruk, vyjadrených alebo predpokladaných, vrátane, ale nielen, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel. stopsafeschools.com neposkytuje žiadnu záruku, že v dokumentoch, tovare alebo službách sa nevyskytujú chyby alebo že sa odstránia chyby alebo že na našej webovej stránke alebo jej serveri nie sú vírusy ani iné škodlivé komponenty.

Aj keď sa vždy usilujeme o čo najpresnejšie, najspoľahlivejšie a najaktuálnejšie informácie na našej webovej stránke, nezaručujeme ani nevyjadrujeme žiadne vyhlásenia týkajúce sa použitia alebo výsledku použitia akéhokoľvek dokumentu, produktu, služby, odkaz alebo informácie na jej webovej stránke alebo o ich správnosti, vhodnosti, presnosti, spoľahlivosti alebo inak.

Je to vaša výhradná zodpovednosť a nie zodpovednosť stopsafeschools.com znášať všetky a všetky náklady na servis, opravy alebo opravy. Platné právne predpisy vo vašom štáte alebo území nemusia tieto vylúčenia, najmä vylúčenia niektorých implicitných záruk, povoliť. Niektoré z vyššie uvedených informácií sa vás nemusia týkať, musíte však zaistiť, aby ste si boli vedomí akéhokoľvek rizika, ktoré by ste mohli podstúpiť používaním tejto webovej stránky alebo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré sa môžu prostredníctvom nej ponúkať. Je to vašou zodpovednosťou.

VAŠE SÚKROMIA

At stopsafeschools.com, zaväzujeme sa chrániť vaše súkromie. Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, používame na maximalizáciu služieb, ktoré vám poskytujeme. Rešpektujeme súkromie a dôvernosť informácií, ktoré ste poskytli, a dodržiavame austrálske zásady ochrany osobných údajov. Pozorne si prečítajte naše samostatné Zásady ochrany osobných údajov.

Svoje údaje môžete kedykoľvek zmeniť tak, že nás o tom písomne ​​informujete prostredníctvom e-mailu. Všetky informácie, ktoré dostávame od našich zákazníkov, sú chránené našimi zabezpečenými servermi. stopsafeschools.comBezpečný serverový softvér šifruje všetky informácie o zákazníkoch pred ich odoslaním na nás. Všetky zhromaždené údaje o zákazníkoch sú navyše zabezpečené proti neoprávnenému použitiu alebo prístupu. Informácie o kreditnej karte nie sú uložené na našich serveroch.

TRETIE STRANY

Nebudeme a nebudeme predávať ani nebudeme obchodovať s osobnými alebo zákazníckymi údajmi. Môžeme však používať vo všeobecnom zmysle slova bez ohľadu na vaše meno, vaše informácie na vytváranie marketingových štatistík, identifikáciu požiadaviek používateľov a pomoc pri uspokojovaní potrieb zákazníkov všeobecne. Informácie, ktoré nám poskytnete, môžeme okrem toho použiť na zlepšenie našich webových stránok a služieb, ale nie na akékoľvek iné použitie.

ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ

stopsafeschools.com môže byť za určitých okolností požiadané, aby informácie zverejnili v dobrej viere a kde stopsafeschools.comje povinný tak urobiť za týchto okolností: zo zákona alebo iného súdu; presadzovať podmienky ktorejkoľvek z našich zmlúv so zákazníkmi; alebo na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti našich zákazníkov alebo tretích strán.

VYLOUČENIE KONKURENCIESCHOPOV

Ak podnikáte v oblasti vytvárania podobných dokumentov, tovaru alebo služieb za účelom ich poskytovania za poplatok používateľom, či už ide o obchodných používateľov alebo domácich používateľov, potom ste konkurentom spoločnosti stopsafeschools.com. stopsafeschools.com výslovne vylučuje a nepovoľuje vám používať alebo pristupovať na našu webovú stránku, sťahovať akékoľvek dokumenty alebo informácie z jej webových stránok ani získavať takéto dokumenty alebo informácie prostredníctvom tretej strany. Ak potom porušíte tento termín stopsafeschools.com bude niesť plnú zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré môžeme utrpieť, a ďalej vás budeme zodpovedať za všetky zisky, ktoré by ste mohli dosiahnuť takýmto nepovoleným a nesprávnym použitím. stopsafeschools.com si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia vylúčiť a odmietnuť prístup akejkoľvek osoby na našu webovú stránku, služby alebo informácie.

AUTORSKÉ PRÁVO, OCHRANNÁ ZNÁMKA A OBMEDZENIA POUŽITIA

Táto webová stránka obsahuje materiál, ktorý je vo vlastníctve nás alebo na ktorý máme licenciu. Tento materiál zahŕňa okrem iného dizajn, rozloženie, vzhľad, vzhľad, ochranné známky a grafiku. Nie je dovolené reprodukovať dokumenty, informácie alebo materiály na webovej stránke za účelom predaja alebo použitia treťou stranou. Obzvlášť nemáte povolenie publikovať, odovzdávať, prenášať elektronicky alebo inak ani distribuovať akékoľvek materiály, dokumenty alebo produkty, ktoré môžu byť na tejto webovej stránke čas od času k dispozícii na stiahnutie.

stopsafeschools.com si výslovne vyhradzuje všetky autorské práva a ochranné známky vo všetkých dokumentoch, informáciách a materiáloch na našej webovej stránke a vyhradzujeme si právo podniknúť kroky proti vám, ak porušíte niektorú z týchto podmienok.

Akékoľvek ďalšie šírenie alebo rozmnožovanie časti alebo celého obsahu v akejkoľvek forme je zakázané, okrem nasledujúcich: výpisy z miestneho pevného disku môžete tlačiť alebo sťahovať iba na osobné a nekomerčné použitie; a môžete kopírovať obsah jednotlivým tretím stranám pre svoju osobnú potrebu, ale iba ak uvediete webovú stránku ako zdroj materiálu.

Nesmiete, s výnimkou nášho výslovného písomného súhlasu, distribuovať alebo komerčne využívať obsah. Nesmiete ho ani prenášať ani uchovávať na žiadnej inej webovej stránke alebo inej forme elektronického vyhľadávacieho systému.

CELÁ DOHODA

Tieto zmluvné podmienky predstavujú celú dohodu medzi vami a spoločnosťou stopsafeschools.com týkajúce sa vášho použitia a prístupu k stopsafeschools.comwebová stránka a vaše použitie a prístup k dokumentom a informáciám na nej. Do tejto dohody sa nesmie zahrnúť žiadna iná podmienka, okrem prípadov, keď sa vyžaduje, aby bola zahrnutá do akýchkoľvek právnych predpisov Spoločenstva alebo ktoréhokoľvek štátu alebo územia. Všetky implicitné výrazy okrem tých, ktoré vyplývajú zo zákona a ktoré nemôžu byť výslovne vylúčené, sa týmto výslovne vylučujú.

VYLÚČENIE NEZHODNÝCH PODMIENOK

Ak by bolo akékoľvek ustanovenie alebo ustanovenie vyššie v akomkoľvek príslušnom štatúte nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné v ktoromkoľvek štáte alebo území, potom sa takéto ustanovenie neuplatňuje v tomto štáte alebo území a má sa za to, že nikdy nebolo zahrnuté do týchto podmienok v tento štát alebo územie. Takáto doložka, ak je zákonná a vykonateľná v ktoromkoľvek inom štáte alebo území, bude aj naďalej plne vykonateľná a je súčasťou tejto dohody v týchto ostatných štátoch a územiach. Zamýšľané vylúčenie akéhokoľvek pojmu podľa tohto odseku nemá vplyv ani nemení úplnú vymožiteľnosť a výklad ostatných ustanovení týchto podmienok.

PRÍSLUŠNOSŤ

Táto dohoda a táto webová stránka podliehajú zákonom VICTORIA a Austrálii. V prípade sporu medzi vami a stopsafeschools.com ktorá vedie k súdnemu sporu, musíte sa preto podrobiť jurisdikcii súdov VICTORIA.