වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන

අපගේ වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය දිගින් දිගටම ගවේෂණය කර භාවිතා කරන්නේ නම්, අපගේ නියමයන් සහ භාවිත කොන්දේසි සමඟ පහත සඳහන් වියාචනයන්ට අනුකූල වීමට හා බැඳී සිටීමට ඔබ එකඟ වේ.

මෙම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු තොරතුරු සාමාන්‍ය තොරතුරු සඳහා පමණක් වන අතර එය සපයනු ලබන්නේ stopafeschools.com. තොරතුරු යාවත්කාලීනව හා නිවැරදිව තබා ගැනීමට අප උත්සාහ කරන අතරම, වෙබ් අඩවිය හෝ තොරතුරු, නිෂ්පාදන, සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණත්වය, නිරවද්‍යතාවය, විශ්වසනීයත්වය, යෝග්‍යතාවය හෝ ලබා ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳව කිසිදු ආකාරයක නිරූපණයක් හෝ වගකීමක් ප්‍රකාශ කිරීම හෝ ඇඟවීම සිදු නොකරමු. , හෝ ඕනෑම කටයුත්තක් සඳහා වෙබ් අඩවියේ අඩංගු ග්‍රැෆික්ස්. එබැවින් ඔබ එවැනි තොරතුරු මත විශ්වාසය තැබීම ඔබේම අවදානමක පවතී. ඔබ අපේක්ෂිත භාවිතය සඳහා තොරතුරු හෝ නිෂ්පාදන සුදුසු දැයි තීරණය කිරීම සඳහා ඔබ ඔබේම විමසීම් කළ යුතුය.

වෙබ් අඩවියට භාෂා පරිවර්තන පහසුකමක් ඇත. කිසිදු පරිවර්තනයක නිරවද්‍යතාව සඳහා කිසිදු වගකීමක් නොගනී.

සීමාවකින් තොරව, වක්ර හෝ අවාසි හෝ පාඩුව හෝ හානි හෝ කිසියම් අලාභයක් හෝ හානි හෝ කිසියම් පාඩුවක් හෝ හානියක් සඳහා හෝ අප විසින් වගකීම දරනු නොලැබේ නම් හෝ මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමේදී හෝ දත්ත සමිබන්ධ වීමෙන් හෝ ලාභ හෝ අහිමි වීමෙන් ඇතිවන ඕනෑම හානියක් හෝ හානියක්. .

මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට පාලනය නොවන වෙනත් වෙබ් අඩවි සමඟ සම්බන්ධ වීමට හැකිය stopafeschools.com. එම වෙබ් අඩවි වල ස්වභාවය, අන්තර්ගතය සහ ලබා ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳව අපට පාලනයක් නොමැත. කිසියම් සබැඳියක් ඇතුළත් කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම නිර්දේශයක් හෝ ඒවා තුළ ප්‍රකාශිත අදහස් අනුමත කිරීමක් අදහස් නොකරයි.

වෙබ් අඩවිය සුමටව පවත්වා ගෙන යාමට සෑම උත්සාහයක්ම දරයි. කෙසේ වුවද, stopafeschools.com අපගේ පාලනයෙන් ඔබ්බට ගිය තාක්ෂණික ගැටළු හේතුවෙන් වෙබ් අඩවිය තාවකාලිකව ලබා ගත නොහැකි වීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගකීමක් නොගන්නා අතර වගකිව යුතු නොවේ.

ප්‍රකාශන හිමිකම දැන්වීම

මෙම වෙබ් අඩවිය සහ එහි අන්තර්ගතය ප්‍රකාශන හිමිකම වේ CAUSE (අනාරක්ෂිත ලිංගික අධ්‍යාපනයට එරෙහි සන්ධානය) - © 2018. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

පහත දැක්වෙන කරුණු හැර වෙනත් ඕනෑම ආකාරයක කොටසක් හෝ සියලුම අන්තර්ගතයන් නැවත බෙදා හැරීම හෝ ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීම තහනම්ය. ඔබේ පුද්ගලික සහ වාණිජ නොවන භාවිතය සඳහා පමණක් දේශීය දෘඩ තැටියකට අන්තර්ගතය මුද්‍රණය හෝ බාගත කළ හැකිය. ඔබට සමහර උපුටා ගැනීම් එක් එක් තෙවන පාර්ශවයන්ගේ පුද්ගලික භාවිතය සඳහා පමණක් පිටපත් කළ හැකිය, නමුත් ඔබ වෙබ් අඩවිය ද්‍රව්‍යයේ ප්‍රභවය ලෙස පිළිගන්නේ නම් පමණි.

අපගේ ප්‍රකාශිත ලිඛිත අවසරය හැර ඔබ අන්තර්ගතය බෙදා හැරීම හෝ වාණිජමය වශයෙන් සූරාකෑම නොකළ හැකිය. ඔබට එය සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක හෝ වෙනත් ආකාරයක විද්‍යුත් ලබා ගැනීමේ පද්ධතියක ගබඩා කිරීමට නොහැකි විය හැකිය.

[/ vc_column_text] [/ vc_column]

ගූගල් පරිවර්තන

වෙබ් අඩවියේ ගූගල් පරිවර්තන පහසුකම අපගේ පද්ධතිය තුළ රඳවා නොගන්නා සංඛ්‍යාන යන්ත්‍ර පදනම් කරගත් පරිවර්තනයක් ජනනය කරයි. තොරතුරු, අපගේ නියෝජිතයින් සහ අපගේ බලපත්‍රලාභීන් පරිවර්තනයේ ඕනෑම අරමුණක් සඳහා නිරවද්‍යතාව, සම්පූර්ණත්වය හෝ යෝග්‍යතාවය පිළිබඳව කිසිදු නිරූපණයක් හෝ වගකීමක් ලබා නොදේ. පරිවර්තන භාවිතයට අදාළව හෝ පැන නගින විට සෘජුව හෝ වක්‍රව පැන නගින ඕනෑම ආකාරයක හෝ කෙසේ හෝ අලාභ, ක්‍රියා, හිමිකම්, ක්‍රියාමාර්ග, ඉල්ලීම්, පිරිවැය, වියදම්, අලාභ හා වෙනත් වගකීම් සඳහා තොරතුරු වගකිව යුතු නොවේ. . ඔබ මෙම අංගය භාවිතා කිරීම මෙම නියමයන්ට යටත් වේ.