Drepturi, reziliență și relații respectuoase.

Aceste manuale sunt puse aici pentru a putea fi vizualizate pentru a demonstra copiilor noștri cursurile predate în școli. Numerele din numele fișierelor determină nivelurile de an la care se aplică manualele.
Deși există secțiuni ale acestui curs care trebuie aplaudate, ei învață și copiii noștri cu privire la problemele de gen și sexualitate la care noi, ca părinți, ne obiectăm.

RRRR Introducere pentru profesori demonstrează bine obiecția noastră: -
Pagina 5. De ce să înveți despre gen? „Termenul de sex este utilizat pentru diferențele care sunt create ca urmare a așteptărilor sociale și culturale cu privire la ceea ce este acceptabil, adecvat sau de dorit pentru un băiat, un bărbat, o fată sau o femeie. Acest lucru este diferit de termenul de sex, care este folosit pentru a denota diferențele biologice sau fizice între corpurile bărbaților și femelelor. "

Mai mult, într-un FIO recent, departamentul recomandă ca profesorii să poată alege și să aleagă materiale suplimentare după cum consideră de cuviință, folosindu-și judecata profesională. Am argumenta că, în domeniul sexualității și relațiilor, este inacceptabil să se permită oricărei persoane să selecteze materialele pe care le consideră adecvate. Sau să prezinte elevilor astfel de materiale, fără să le prezinte mai întâi părinților pentru aprobarea lor.

Deschideți fișierele și căutați „sex” și „transgender”.

Un traducător pdf online poate fi accesat aici: -
https://www.onlinedoctranslator.com/