Walt Heyer - Tidligere Transgender.

Walt har en så typisk historie. Kjønnsforvirrende næring og seksuelle overgrep som resulterer i seksuell forvirring og kjønnsdysfori.

Walt gikk over transkjønnet veien til å leve som kvinne i nesten 10 år. Forvirringen som ødelegger en vellykket karriere- og familieliv.

Etter hvert kunne Walt ikke ta den indre konflikten mer. Det var å forlate det transkjønnede livet eller dø. Walt velger livet. Du kan få tilgang til Wals bøker og støtteside på denne siden.

Leger har foreløpig ingen måte å forutsi hvilke kjønnsdysforiske barn som vil vedvare i deres kjønnsdysfori, og likevel presser de minstealderen for irreversibel hormonbehandling og kirurgi så lavt som mulig.

Walt har skrevet et nummer eller artikler for Public Discourse om transkjønnebevegelsen.

Opprinnelig dukket opp i Public Discourse: Ethics, Law and the Common Good, online journal for Witherspoon Institute of Princeton, NJ, og er trykt på nytt med tillatelse.

https://www.thepublicdiscourse.com/2017/06/19512/

Walt har skrevet et nummer eller artikler for Federalisten om transkjønnebevegelsen.

Walt har skrevet et nummer eller artikler for Daily Signal om transkjønnebevegelsen.

Walt Heyer skriver om livet sitt fra forvirret barn til transkvinne og rygg.

For å støtte detraksjoner har Walt opprettet et omfattende nettsted med artikler, historier og bøker.