videoer

-> Folk som overgikk til det motsatte kjønn bare for å oppdage det, leverte ikke lykke.
-> Fagpersoner og sosiale kommentatorer som snakker om transgenderisme.
-> Professor John Whitehalls forklaring av barndoms kjønnsdysfori.
-> Dianne Colbert snakker om seksualisering av barn i skolene.
-> Foreldre, politikere og sosiale kommentatorer diskuterer kjønnsideologier i skolene.
-> Dr. Quentin Van Meter som jobbet på en klinikk som overgikk barn, snakker ut.