Safe Schools LHBT kjønnsideologier på skoler

I Australia ble LHBT kjønnsideologier som ble undervist til barn på skoler opprinnelig levert i et program som heter Safe Schools. Etter hvert som foreldre protesterte mot programmet, har navnet og formen det presenteres i blitt endret flere ganger og fortsetter å gjøre det. En rekke forskjellige organisasjoner har produsert tilleggsprogrammer som lærere også bruker i disse kjønnsklassene.

Selv om Safe Schools-programmene sies å ikke være obligatoriske, er konseptene om kjønnsflytighet nå innarbeidet i våre seksuelle utdanningsprogrammer som er obligatoriske. Vi har lagt materialene fra en rekke av disse programmene på dette nettstedet for informasjon.

Læremateriell for trygge skoler.

Safe Schools Safe Schools Lærere og foreldre støttemateriell.

Folk snakker om Safe Schools-programmene.