Als ouders vragen wij voor onze kinderen:

-> Dat gender-ideologieën worden verwijderd uit programma's op scholen.
-> Dat pestprogramma's die alle soorten pesten aanpakken op scholen worden geïmplementeerd.
-> Dat leraren strikte richtlijnen hebben over wat er op het gebied van seksualiteit wordt onderwezen.
-> Die sexed-programma's keren terug naar lessen in seksuele biologie.
-> Dat openlijke seksuele afbeeldingen worden verwijderd uit alle sex-ed programma's.
-> Dat sexed programma's geschikt zijn voor de leeftijd.
-> Dat kinderen niet worden gecompromitteerd door de instructie te krijgen om klasgeheimen te bewaren.
-> Dat ouders ongebreidelde toegang hebben tot de inhoud van alle seksueel bewerkte programmamaterialen.
-> Dat kinderen geen toegang krijgen tot websites die gerelateerd zijn aan seks en seksualiteit.
-> Dat ouders het recht behouden om de moraliteit van hun kind te bepalen.
-> Dat tieners, met gezinsondersteuning, genderkwesties op natuurlijke wijze kunnen oplossen.
-> Dat ouders het recht behouden om de richting van hun kind in het leven te bepalen.