Video's

-> Mensen die overstapten naar het andere geslacht om te ontdekken dat het geen geluk opleverde.
-> Professionals en sociale commentatoren die spreken over transgenderisme.
-> Professor John Whitehall's Verklaring van Childhood Gender Dysphoria.
-> Dianne Colbert over de seksualisering van kinderen op school.
-> Ouders, politici en sociale commentatoren bespreken genderideologieën op scholen.
-> Dr. Quentin Van Meter die in een kliniek werkte voor transgenderende kinderen, spreekt zich uit.