Veilige scholen LGBT-genderideologieën op scholen

In Australië werden de LGBT-genderideologieën die aan kinderen op scholen werden onderwezen aanvankelijk gegeven in een programma met de naam Safe Schools. Omdat ouders bezwaar maakten tegen het programma, is de naam en vorm waarin het wordt gepresenteerd, vele malen veranderd en blijft dit doen. Een aantal verschillende organisaties hebben aanvullende programma's gemaakt die leraren ook gebruiken in deze genderklassen.

Hoewel de Safe Schools-programma's niet verplicht zijn, zijn de concepten van genderfluïditeit nu opgenomen in onze programma's voor seksuele opvoeding die verplicht zijn. Ter informatie hebben wij de materialen van een aantal van deze programma's op deze site geplaatst.

Lesmateriaal voor veilige scholen.

Veilige scholen Veilige scholen Ondersteuningsmateriaal voor leerkrachten en ouders.

Mensen praten over de Safe Schools-programma's.