MIDDELEN.

Hier vindt u:-
-> Links naar boeken die de huidige genderideologieën bespreken. Kinderboeken.
-> Een aantal artsen hebben artikelen geschreven over de transgenderbeweging.
-> Prof John Whitehall heeft een reeks artikelen geschreven over Gender Dysphoria. Aan een aantal zijn wetenschappelijke en overheidsreferenties gehecht.
-> Er is een link naar de website van Walt Heyer. Walt transgender en leefde als vrouw gedurende 10 jaar voordat hij ontransistioneerde en ondersteunt nu andere transgenders die de transgender levensstijl willen verlaten
-> Veel mensen hebben hun LGBT-levensstijl verlaten met de hulp van anderen. Dit zijn de verhalen van 17 mensen die de bewering tegengaan dat conversietherapie mensen altijd schade toebrengt.
-> Preventie van schade, bevordering van rechtvaardigheid is een paper van La Trobe University, Australië, die beweert dat conversietherapie altijd mensen schaadt. Dr. Con Kafataris heeft zijn kritiek op het La Trobe-papier geschreven.
-> Dr. John Whitehall nam een ​​12-videoserie op over Childhood Gender Dysphoria. De transcripties van de video's, die online in andere talen kunnen worden vertaald, zijn hier te vinden.