Coalitie tegen onveilig seksuele opvoeding

Wie Zijn Wij?

OORZAAK "Opkomen voor ouderrechten"

OORZAAK (Coalitie tegen onveilige seksuele voorlichting) werd in januari 2018 bijeengeroepen om verschillende groepen te verenigen die ontstonden doordat veel ouders reageerden op de onthulling van de totaal ongepaste inhoud van de uitgebreide seksuele voorlichting, zoals het aanvankelijk Safe Schools-programma, geïmplementeerd in scholen onder onder het mom een ​​anti-pestprogramma te zijn. Het is echter een seksueel ongepast programma ontworpen om studenten in twijfelachtig seksueel gedrag te indoctrineren. Vanwege publieke zorgen uit het verleden is dit programma een aantal keren opnieuw verpakt en onder verschillende namen in scholen geïmplementeerd. Maar de kernideologieën en doelen blijven hetzelfde.

Dit programma is niet geschikt om te worden gepresenteerd aan studenten in het basis- of voortgezet onderwijs. Het bevat materialen en seksuele concepten, onderwezen zonder moraal, en stimuleert studenten om te experimenteren met hun seksualiteit. Het programma is geïmplementeerd in kernvakken, zodat het onmogelijk is om een ​​student uit de inhoud van dit programma te verwijderen zonder zijn opleiding te beïnvloeden.

Het is de bedoeling van CAUSE om het publiek bewust te maken van de inhoud van dit programma op een manier die effectief en gepast is, met als uiteindelijk doel ervoor te zorgen dat onderwijsaanbieders dit programma volledig verwijderen en vervangen door een echt programma tegen pesten. CAUSE wil de rechten van de ouders nastreven, waarbij programma's op school die van seksuele aard zijn transparant zijn voor ouders. Om er ook voor te zorgen dat seksuele programma's de vorm hebben waarbij ouders het recht behouden om, zonder de opleiding van hun kinderen te benadelen, hun kinderen naar eigen goeddunken uit dergelijke klassen te verwijderen.

Bij CAUSE bevestigen wij dat alle mensen gelijkwaardig zijn in waarde.
We bevestigen ook dat, volgens de Australische wetgeving, alle mensen het recht hebben om hun leven te leiden zoals ze willen.
Verder zijn wij van mening dat kinderen moeten worden opgevoed binnen de moraal zoals hun ouders dat hebben geleerd.