လုံခြုံသောကျောင်းများ LGBT ကျောင်းများတွင်ကျား၊ မရေးရာအတွေးအခေါ်များ

သြစတြေးလျတွင်ကျောင်းများရှိကလေးများအားသင်ကြားပို့ချသောလိင်တူချစ်သူအယူအဆများကို Safe Schools ဟုခေါ်သောအစီအစဉ်တွင်အစပြုခဲ့သည်။ မိဘများအနေဖြင့်အစီအစဉ်ကိုကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့်တင်ပြသည့်အမည်နှင့်ပုံစံသည်အကြိမ်များစွာပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍ ပြုလုပ်နေသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများသည်ဤကျားမအတန်းများတွင်ဆရာများအသုံးပြုသည့်ထပ်တိုးအစီအစဉ်များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။

Safe Schools အစီအစဉ်များကိုမသင်မနေရဟုဆိုသော်လည်းကျား၊ မအလိုက်အယူအဆသဘောတရားများကိုကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးအစီအစဉ်များတွင်မသင်မနေရထည့်သွင်းထားသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ဤအစီအစဉ်များမှအချက်အလက်များကိုဤ site ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တင်ထားပြီးပြီ။

လုံခြုံသောကျောင်းများသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ။

လုံခြုံသောကျောင်းများလုံခြုံသည့်ကျောင်းများဆရာနှင့်မိဘများအထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ။

လူများသည် Safe Schools Programs အကြောင်းပြောဆိုကြသည်။