videos

-> Nies li għamlu tranżizzjoni għas-sess oppost biss biex skoprewha ma tawx kuntentizza.
-> Professjonisti u kummentaturi soċjali jitkellmu dwar it-transġeneriżmu.
-> Il-Professur John Whitehall's Spjegazzjoni tad-Dysphoria tal-Ġeneru fit-Tfulija.
-> Dianne Colbert titkellem dwar is-sesswalizzazzjoni tat-tfal fl-iskejjel.
-> Ġenituri, Politiċi u Kummentaturi Soċjali jiddiskutu ideoloġiji tal-ġeneru fl-iskejjel.
-> Dr Quentin Van Meter li ħadem fi klinika tat-tfal transgendering jitkellem barra.