Sekolah Selamat LGBT Ideologi Jantina Di Sekolah

Di Australia, ideologi gender LGBT yang diajar kepada kanak-kanak di sekolah pada mulanya disampaikan dalam sebuah program bernama Sekolah Selamat. Oleh kerana ibu bapa membantah program itu, nama dan bentuk di mana ia dibentangkan telah berubah banyak kali dan terus berbuat demikian. Beberapa organisasi yang berbeza telah menghasilkan program tambahan yang digunakan guru dalam kelas jantina ini.

Walaupun program Sekolah Selamat dikatakan tidak wajib, konsep-konsep kekeliruan gender kini dimasukkan ke dalam program Pendidikan Seksual kami yang diwajibkan. Kami telah meletakkan bahan-bahan dari beberapa program ini di laman web ini untuk maklumat anda.

Bahan Pengajaran Sekolah Selamat.

Sekolah Selamat Sekolah Selamat Guru & Ibu Bapa Bahan Sokongan.

Orang ramai bercakap mengenai Program Sekolah Selamat.