Privasi

PRIVASI ANDA

Dikemaskini terakhir: 10 September 2018

At stopsafeschools.com, kami komited untuk melindungi privasi anda sebagai pelanggan dan pengunjung dalam talian ke laman web kami. Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda untuk memaksimumkan perkhidmatan yang kami berikan kepada anda. Kami menghormati privasi dan kerahsiaan maklumat yang diberikan oleh anda dan mematuhi Prinsip Privasi Australia. Sila baca dasar privasi kami di bawah dengan berhati-hati.

MAKLUMAT KAMI MENDAPATKAN DARI ANDA

Semasa lawatan anda ke laman web kami atau penggunaan produk dan perkhidmatan kami, kami boleh mendapatkan maklumat berikut mengenai anda: nama, nama syarikat, alamat e-mel, nombor telefon, butiran kad kredit, alamat pengebilan, lokasi geografi, alamat IP, jawapan tinjauan, pertanyaan sokongan, ulasan blog dan pengendalian media sosial (bersama 'Data Peribadi').

Perkhidmatan kami tidak diarahkan kepada orang di bawah 18 dan kami tidak dengan sengaja mengumpul Data Peribadi daripada sesiapa sahaja di bawah 18. Sekiranya kami sedar bahawa seorang kanak-kanak di bawah 18 telah menyediakan kami Data Peribadi, kami akan memadam maklumat tersebut secepat mungkin. Sekiranya anda adalah ibu bapa atau penjaga kanak-kanak dan anda percaya bahawa mereka telah memberikan kami Data Peribadi tanpa persetujuan anda, maka sila hubungi kami.

Anda boleh menyemak, membetulkan, mengemas kini atau memadamkan Data Peribadi anda dengan sama ada log masuk ke akaun anda dan membuat perubahan itu sendiri atau menghubungi kami secara langsung untuk berbuat demikian.

BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT ANDA

Maklumat Pengenalan Secara Peribadi: Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan untuk menyampaikan perkhidmatan kami kepada anda, termasuk: berkomunikasi dengan anda, memberikan sokongan teknikal, memberitahu anda tentang kemas kini dan tawaran, berkongsi kandungan berguna, mengukur kepuasan pelanggan, mendiagnosis masalah dan menyediakan anda dengan peribadi pengalaman laman web.

Komunikasi pemasaran hanya dihantar kepada anda jika anda telah meminta atau melanggannya. Anda boleh memilih dari komunikasi pemasaran kami pada bila-bila masa dengan menyahlanggan atau menghantar e-mel kepada kami dan permintaan anda akan segera diambil tindakan.

Maklumat Bukan Pengenalan Secara Peribadi: Kami juga menggunakan maklumat yang kami kumpul dalam bentuk agregat dan anonim untuk meningkatkan perkhidmatan kami, termasuk: mentadbir laman web kami, menghasilkan laporan dan analisis, mengiklankan produk dan perkhidmatan kami, mengenalpasti permintaan pengguna dan membantu dalam memenuhi keperluan pelanggan secara umumnya .

Apa-apa maklumat yang anda pilih untuk tersedia secara umum, seperti komen blog dan testimonial di laman web kami, akan tersedia bagi orang lain untuk melihatnya. Jika anda kemudian mengalih keluar maklumat ini, salinan mungkin tetap dapat dilihat di halaman yang di-cache dan diarkibkan di laman web lain atau jika orang lain telah menyalin atau menyimpan maklumat tersebut.

PENYIMPANAN DAN KESELAMATAN MAKLUMAT ANDA

Kami akan menggunakan semua cara yang munasabah untuk melindungi kerahsiaan Data Peribadi anda semasa dalam pemilikan atau kawalan kami. Semua maklumat yang kami terima daripada anda disimpan dan dilindungi di pelayan selamat kami daripada penggunaan atau akses yang tidak dibenarkan. Maklumat kad kredit disulitkan sebelum penghantaran dan tidak disimpan oleh kami di pelayan kami.

Untuk membolehkan kami menyampaikan perkhidmatan kami, kami boleh memindahkan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda, termasuk Data Peribadi, merentasi sempadan untuk penyimpanan dan pemprosesan di negara-negara selain Australia. Jika Data Peribadi anda dipindahkan dan diproses di luar Australia, ia hanya akan dipindahkan ke negara-negara yang mempunyai perlindungan privasi yang mencukupi.

Kami mengekalkan maklumat peribadi anda selagi diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda dan jika perlu untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang kami, menyelesaikan perselisihan dan menguatkuasakan perjanjian kami.

Sekiranya berlaku pelanggaran keselamatan kami dan Data Peribadi anda dikompromikan, kami akan memberitahu anda dengan segera mengikut undang-undang yang berkenaan.

COOKIES DAN PIXELS

Kuki adalah fail kecil yang diletakkan di pelayar web anda yang mengumpul maklumat mengenai tingkah laku penjelajahan web anda. Penggunaan cookies membolehkan laman web untuk menyesuaikan konfigurasinya ke keperluan dan keutamaan anda. Cookie tidak mengakses maklumat yang disimpan pada komputer anda atau Data Peribadi (misalnya nama, alamat, alamat e-mel atau nombor telefon). Kebanyakan penyemak imbas web secara automatik menerima kuki tetapi anda boleh memilih untuk menolak kuki dengan menukar tetapan penyemak imbas anda. Walau bagaimanapun, ini boleh menghalang anda daripada memanfaatkan sepenuhnya laman web kami.

Laman web kami menggunakan kuki untuk menganalisis trafik laman web, menyediakan perkongsian media sosial dan keinginan fungsi dan membantu kami menyediakan pengalaman pengunjung laman web yang lebih baik. Di samping itu, kuki dan piksel boleh digunakan untuk menyampaikan iklan yang relevan kepada pelawat laman web melalui perkhidmatan pihak ketiga seperti Google Adwords dan Iklan Facebook. Iklan ini mungkin muncul di laman web ini atau tapak web lain yang anda lawati.

MAKLUMAT ANDA DENGAN PIHAK KETIGA

Kami tidak dan tidak akan menjual atau berurusan dalam Data Peribadi atau sebarang maklumat pelanggan.

Butiran Data Peribadi anda hanya didedahkan kepada pembekal pihak ketiga apabila diperlukan oleh undang-undang, untuk barang atau jasa yang telah anda beli, untuk pemprosesan pembayaran atau untuk melindungi hak cipta, tanda dagang dan hak hukum yang lain. Setakat yang kami berkongsi Data Peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan, kami hanya akan berbuat demikian sekiranya pihak tersebut telah bersetuju untuk mematuhi piawaian privasi kami seperti yang diterangkan dalam polisi privasi ini dan mengikut undang-undang yang berkenaan. Kontrak kami dengan pihak ketiga melarang mereka menggunakan mana-mana Data Peribadi anda untuk apa-apa tujuan selain daripada yang baginya ia dikongsi.

PENDEDAHAN MAKLUMAT ANDA

Kami mungkin dari semasa ke semasa perlu mendedahkan maklumat tertentu, yang mungkin termasuk Data Peribadi anda, untuk mematuhi kehendak undang-undang, seperti undang-undang, peraturan, perintah mahkamah, sepina, waran, semasa prosiding undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan agensi penguatkuasaan undang-undang. Juga, kami boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk melindungi hak, harta atau keselamatan stopsafeschools.com, pelanggan atau pihak ketiga kami.

Sekiranya terdapat perubahan kawalan dalam salah satu perniagaan kami (sama ada dengan penggabungan, jualan, pemindahan aset atau sebaliknya), maklumat pelanggan, yang mungkin termasuk Data Peribadi anda, boleh dipindahkan kepada pembeli di bawah perjanjian kerahsiaan. Kami hanya akan mendedahkan Data Peribadi anda dengan niat baik dan jika diperlukan oleh mana-mana keadaan di atas.

PAUTAN KE LAMAN WEB LAIN

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain. Pautan ini dimaksudkan untuk kemudahan anda sahaja. Pautan ke laman web pihak ketiga tidak merupakan penajaan atau pengesahan atau kelulusan laman web ini. Harap maklum bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi laman web yang lain. Kami menggalakkan pengguna kami untuk mengetahui, apabila mereka meninggalkan laman web kami, untuk membaca kenyataan privasi setiap laman web yang mengumpul maklumat peribadi. Dasar privasi ini hanya digunakan untuk maklumat yang dikumpul oleh laman web ini.

PERUBAHAN DALAM POLISI PRIVASI

Oleh kerana kami merancang untuk memastikan dasar privasi kami masih ada, dasar ini tertakluk kepada perubahan. Kami boleh mengubahsuai polisi ini pada bila-bila masa, mengikut budi bicara kami sendiri dan semua pengubahsuaian akan berkuatkuasa serta merta selepas pengemaskinian kami di laman web ini. Sila kembali secara berkala untuk menyemak dasar privasi kami.

HUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan pada bila-bila masa mengenai dasar privasi kami atau penggunaan Data Peribadi anda, sila hubungi kami di https://www.stopsafeschools.com/contact dan kami akan bertindak balas dalam masa 48.

TERMA DAN SYARAT

SILA BACA SYARAT-SYARAT DAN SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN HANYA SEBELUM MENGGUNAKAN WEBSITE INI.

Selamat datang ke laman web kami. Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan berikut, yang bersama dengan dasar privasi dan penafian laman web kami, mentadbir stopsafeschools.comhubungan dengan anda berkaitan dengan penggunaan laman web ini.

Dengan menggunakan laman web ini, anda menandakan penerimaan anda terhadap terma dan syarat penggunaan ini. Untuk tujuan terma dan syarat ini, "Kami", "Kami" dan "Kami" merujuk kepada stopsafeschools.com dan "Anda" dan "Anda" merujuk kepada anda, pelanggan, pelawat, pengguna laman web atau orang yang menggunakan laman web kami.

PINDAAN TERMA

Kami berhak untuk menukar, mengubah suai, menambah atau mengalih keluar bahagian istilah ini pada bila-bila masa. Sila semak terma ini dengan kerap sebelum menggunakan laman web kami untuk memastikan anda mengetahui sebarang perubahan. Kami akan berusaha untuk menyerlahkan sebarang perubahan penting atau substantif kepada anda jika mungkin. Jika anda memilih untuk menggunakan laman web kami maka kami akan menganggap bahawa penggunaan sebagai bukti konklusif perjanjian dan penerimaan anda bahawa istilah ini mentadbir anda dan stopsafeschools.comhak dan kewajiban masing-masing.

HAD LIABILITI

Ia adalah syarat pra-syarat yang penting untuk anda menggunakan laman web kami yang anda bersetuju dan terima itu stopsafeschools.com tidak bertanggungjawab secara sah untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang mungkin anda alami berkaitan dengan penggunaan laman web anda, sama ada dari kesilapan atau daripada ketinggalan dalam dokumen atau maklumat kami, apa-apa barang atau perkhidmatan yang kami tawarkan atau dari penggunaan laman web lain. Ini termasuk penggunaan atau pergantungan anda pada mana-mana kandungan, pautan, komen atau iklan pihak ketiga. Penggunaan, atau pergantungan anda, apa-apa maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab.

Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa apa-apa produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda sendiri. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami dengan jelas menolak liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan tersebut setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

AKTIVITI DAN AKTA PENGGUNA

Bagi maksud Jadual 2 Undang-undang Pengguna Australia, khususnya Bahagian 51 kepada 53, 64 dan 64A Bahagian 3-2, Bahagian 1, Subdivisi A Akta Persaingan dan Pengguna 2010 (Cth) stopsafeschools.comLiabiliti untuk pelanggaran jangka masa perjanjian ini adalah terbatas pada: penyediaan barang atau jasa kepada Anda lagi; penggantian barang; atau bayaran kos untuk memiliki barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada anda sekali lagi.

Anda mesti berusia lebih dari 18 untuk menggunakan laman web ini dan membeli apa-apa barangan atau perkhidmatan.

PENGHANTARAN BARANGAN

Barangan fizikal boleh dihantar oleh Australia Post dan / atau syarikat kurier lain yang bereputasi. Pengiriman diproses segera setelah menerima pembayaran penuh. Penghantaran mungkin mengambil masa antara 2 dan 14 hari, bergantung kepada pilihan penghantaran. Pesanan yang rusak atau hilang harus diselesaikan dengan Australia Post atau syarikat kurier secara langsung dan kami tidak bertanggungjawab terhadap barang yang rosak dalam transit atau tidak diterima. Penggantian barang-barang yang rosak atau hilang dibuat mengikut budi bicara stopsafeschools.com.

Barangan digital dihantar dengan serta-merta. Sila sedar terdapat risiko yang berkaitan dengan memuat turun sebarang perisian dan barangan digital. Sekiranya anda mempunyai sebarang masalah teknikal memuat turun sebarang barangan kami, sila hubungi kami supaya kami dapat membantu anda.

PEMULANGAN DAN BAYARAN

stopsafeschools.com mengendalikan pulangan dan proses bayaran balik selaras dengan undang-undang Perlindungan Pengguna Australia.

Sekiranya anda ingin mengembalikan pesanan anda, sila maklumkan kami di dalamnya hari pembelian dengan sebab yang sah untuk kembali. Sekiranya kami tidak dapat menyelesaikan aduan anda atau membantu anda selanjutnya, kami akan memproses bayaran balik atas penerimaan barangan yang dibeli tepat pada masanya. Barangan yang belum dibuka akan dikembalikan sepenuhnya. Bayaran balik akan diproses segera dan bayaran dibuat dengan kaedah yang sama yang anda buat pembayaran. Semua bayaran balik dibuat mengikut budi bicara stopsafeschools.com.

PAUTAN KE LAMAN WEB LAIN

stopsafeschools.com boleh dari semasa ke semasa menyediakan di laman webnya, pautan ke laman web lain, iklan dan maklumat di laman web tersebut untuk kemudahan anda. Ini tidak semestinya membayangkan penajaan, pengesahan, atau kelulusan atau pengaturan antara stopsafeschools.com dan pemilik laman web tersebut. stopsafeschools.com tidak bertanggungjawab untuk mana-mana kandungan yang terdapat di laman web yang dipautkan.

stopsafeschools.comlaman web mungkin mengandungi maklumat atau iklan yang disediakan oleh pihak ketiga yang mana stopsafeschools.comtidak bertanggungjawab untuk apa-apa maklumat atau nasihat yang diberikan kepada anda secara langsung oleh pihak ketiga. Kami membuat satu 'cadangan' sahaja dan tidak memberikan apa-apa nasihat dan tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa nasihat yang diterima dalam hal ini.

PENAFIAN

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, stopsafeschools.com mutlak menafikan semua jaminan, dinyatakan atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. stopsafeschools.com tidak memberi jaminan bahawa dokumen, barang atau perkhidmatan akan bebas daripada kesilapan, atau kecacatan itu akan diperbetulkan, atau laman web atau pelayan kami bebas daripada virus atau komponen lain yang berbahaya.

Walaupun kami, pada setiap masa berusaha untuk mendapatkan maklumat yang paling tepat, boleh dipercayai dan terkini di laman web kami, kami tidak menjamin atau membuat apa-apa representasi mengenai penggunaan atau hasil penggunaan mana-mana dokumen, produk, perkhidmatan, pautan atau maklumat di laman webnya atau mengenai ketepatan, kesesuaian, ketepatan, kebolehpercayaan, atau sebaliknya.

Ia adalah tanggungjawab anda dan bukan tanggungjawab stopsafeschools.com untuk menanggung sebarang dan semua kos servis, pembaikan, atau pembetulan. Undang-undang yang berkenaan di negara atau wilayah anda mungkin tidak membenarkan pengecualian ini, terutamanya pengecualian beberapa waranti tersirat. Sesetengah perkara di atas mungkin tidak terpakai kepada anda tetapi anda harus memastikan anda mengetahui sebarang risiko yang mungkin anda ambil dengan menggunakan laman web ini atau sebarang produk atau perkhidmatan yang mungkin ditawarkan melaluinya. Ia adalah tanggungjawab anda untuk berbuat demikian.

PRIVASI ANDA

At stopsafeschools.com, kami komited untuk melindungi privasi anda. Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda untuk memaksimumkan perkhidmatan yang kami berikan kepada anda. Kami menghormati privasi dan kerahsiaan maklumat yang diberikan oleh anda dan mematuhi Prinsip Privasi Australia. Sila baca Dasar Privasi berasingan kami dengan berhati-hati.

Anda boleh menukar butiran anda pada bila-bila masa dengan menasihati kami secara bertulis melalui e-mel. Semua maklumat yang kami terima daripada pelanggan kami dilindungi oleh pelayan selamat kami. stopsafeschools.comperisian pelayan selamat yang menyulitkan semua maklumat pelanggan sebelum dihantar kepada kami. Selanjutnya, semua data pelanggan yang dikumpulkan adalah dijamin terhadap penggunaan atau akses yang tidak dibenarkan. Maklumat kad kredit tidak disimpan oleh kami di pelayan kami.

PIHAK KETIGA

Kami tidak dan tidak akan menjual atau menangani maklumat peribadi atau pelanggan. Walau bagaimanapun, kami boleh menggunakan secara umum tanpa merujuk kepada nama anda, maklumat anda untuk membuat statistik pemasaran, mengenalpasti permintaan pengguna dan membantu dalam memenuhi keperluan pelanggan secara amnya. Di samping itu, kami boleh menggunakan maklumat yang anda berikan untuk meningkatkan laman web dan perkhidmatan kami tetapi tidak untuk kegunaan lain.

PENDEDAHAN MAKLUMAT

stopsafeschools.com mungkin diperlukan, dalam keadaan tertentu, untuk mendedahkan maklumat dengan suci hati dan di mana stopsafeschools.comdikehendaki berbuat demikian dalam keadaan berikut: oleh undang-undang atau oleh mana-mana mahkamah; untuk menguatkuasakan syarat mana-mana perjanjian pelanggan kami; atau untuk melindungi hak, harta atau keselamatan pelanggan atau pihak ketiga kami.

PENGECUALIAN PEPERIKSAAN

Sekiranya anda berada dalam perniagaan untuk mencipta dokumen, barang atau perkhidmatan yang serupa untuk tujuan memberikan mereka bayaran kepada pengguna, sama ada pengguna perniagaan atau pengguna domestik, maka anda adalah pesaing stopsafeschools.com. stopsafeschools.com dengan jelas tidak termasuk dan tidak membenarkan anda menggunakan atau mengakses laman web kami, untuk memuat turun sebarang dokumen atau maklumat dari laman webnya atau memperoleh apa-apa dokumen atau maklumat melalui pihak ketiga. Jika anda melanggar istilah ini kemudian stopsafeschools.com akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa-apa kerugian yang kami dapat mempertahankan dan terus mempertanggungjawabkan anda untuk semua keuntungan yang mungkin anda buat daripada penggunaan yang tidak dibenarkan dan tidak wajar itu. stopsafeschools.com berhak untuk mengecualikan dan menafikan mana-mana orang akses ke laman web, perkhidmatan atau maklumat kami mengikut budi bicara kami.

COPYRIGHT, TRADEMARK DAN RESTRICTIONS OF USE

Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada reka bentuk, tata letak, rupa, rupa, tanda dagangan dan grafik. Anda tidak dibenarkan mengeluarkan semula dokumen, maklumat atau bahan di laman web untuk tujuan jualan atau penggunaan oleh mana-mana pihak ketiga. Khususnya anda tidak dibenarkan untuk menerbitkan semula, memuat naik, menghantar secara elektronik atau sebaliknya atau mengedarkan mana-mana bahan, dokumen atau produk yang boleh dimuat turun dari semasa ke semasa di laman web ini.

stopsafeschools.com secara nyata merizabkan semua hak cipta dan tanda dagangan dalam semua dokumen, maklumat dan bahan di laman web kami dan kami berhak untuk mengambil tindakan terhadap anda jika anda melanggar mana-mana syarat ini.

Apa-apa pengagihan semula atau pengeluaran semula sebahagian atau semua kandungan dalam apa-apa bentuk adalah dilarang selain daripada yang berikut: anda boleh mencetak atau memuat turun ke ekstrak cakera keras tempatan untuk kegunaan peribadi dan bukan komersil sahaja; dan anda boleh menyalin kandungan tersebut kepada pihak ketiga untuk penggunaan peribadi mereka, tetapi hanya jika anda mengakui laman web sebagai sumber bahan tersebut.

Anda tidak boleh, kecuali dengan kebenaran bertulis dari kami, mengedar atau komersial mengeksploitasi kandungan. Anda tidak boleh menghantar atau menyimpannya di dalam mana-mana laman web lain atau lain-lain bentuk yang boleh diperolehi semula elektronik.

PERJANJIAN SELURUH

Terma dan syarat ini mewakili keseluruhan perjanjian antara anda dan stopsafeschools.com mengenai penggunaan dan akses anda stopsafeschools.comlaman web dan penggunaan dan akses kepada dokumen dan maklumat di atasnya. Tiada istilah lain yang harus dimasukkan dalam perjanjian ini kecuali jika ia dikehendaki dimasukkan oleh mana-mana undang-undang Komanwel atau mana-mana Negeri atau Wilayah. Semua syarat tersirat kecuali yang tersirat oleh undang-undang dan yang tidak boleh dikecualikan secara nyata dengan ini dikecualikan secara nyata.

PENGECUALIAN TERMA YANG TERTULIS

Jika mana-mana fasal atau istilah di atas akan oleh mana-mana undang-undang yang berkaitan adalah menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan di mana-mana Negeri atau Wilayah maka fasal itu tidak akan terpakai di Negara atau Wilayah itu dan dianggap tidak pernah dimasukkan dalam terma dan syarat ini Negeri atau Wilayah itu. Fasal sedemikian jika sah dan boleh dikuatkuasakan di mana-mana Negeri atau Wilayah lain akan terus dikuatkuasakan sepenuhnya dan sebahagian daripada perjanjian ini di Negara dan Wilayah lain. Pengecualian yang dianggap sebagai apa-apa istilah menurut perenggan ini tidak akan menjejaskan atau mengubahsuai kuat kuasa dan pembinaan fasal-fasal lain dari terma dan syarat ini.

JURISDIKTION

Perjanjian ini dan laman web ini tertakluk kepada undang-undang VICTORIA dan Australia. Sekiranya terdapat pertikaian antara anda dan stopsafeschools.com yang menyebabkan litigasi maka anda harus tunduk kepada bidang kuasa mahkamah VICTORIA.