Gabungan terhadap Pendidikan Seksual yang tidak selamat

Siapa kita

PENYEBAB "Berdiri untuk hak ibu bapa"

PENYELEGANAN (Gabungan Terhadap Pendidikan Seksual yang Tidak Sukarela) telah diadakan pada bulan Januari 2018 untuk menyatukan pelbagai kumpulan yang dibentuk disebabkan oleh banyak ibu bapa yang menanggapi penyataan kandungan Pendidikan Pendidikan Seksyen Komprehensif seperti program Sekolah Selamat awal yang dilaksanakan di sekolah-sekolah bawah kedok menjadi program anti-buli. Walau bagaimanapun, ia adalah program yang tidak sesuai seksual yang direka untuk mengindoktrinasi pelajar dalam kelakuan seksual yang dipersoalkan. Oleh kerana beberapa kebimbangan di masa lalu, program ini telah dibungkus semula beberapa kali dan dilaksanakan ke sekolah-sekolah di bawah beberapa nama yang berlainan. Tetapi ideologi teras dan matlamat tetap sama.

Program ini tidak sesuai untuk diberikan kepada pelajar dalam pendidikan rendah atau menengah. Ia mengandungi bahan-bahan dan konsep seksual, diajar tanpa moral, menggalakkan pelajar untuk bereksperimen dengan seksualiti mereka. Program ini telah dilaksanakan di seluruh subjek teras supaya tidak dapat menghapus pelajar dari kandungan program ini tanpa menjejaskan pendidikan mereka.

Adalah niat ASUS untuk menyedarkan orang ramai mengenai kandungan program ini dengan apa cara yang berkesan dan sesuai, dengan matlamat utama untuk memastikan bahawa pembekal pendidikan sepenuhnya membuang program ini dan menggantikannya dengan program anti-bullying yang benar. CAUSE berhasrat untuk mengejar hak orang tua, di mana setiap program di sekolah yang bersifat seksual telus kepada ibu bapa. Untuk memastikan bahawa semua program seksual dalam bentuk di mana ibu bapa mengekalkan setiap hak, tanpa merendahkan pendidikan anak-anak mereka, untuk menghapuskan anak-anak mereka dari kelas tersebut mengikut budi bicara mereka.

Kami di CAUSE menegaskan bahawa semua orang adalah sama dengan nilai.
Kami juga mengesahkan bahawa, dalam undang-undang Australia, semua orang berhak menjalani kehidupan mereka sebagaimana yang mereka mahukan.
Selanjutnya, kami percaya bahawa kanak-kanak perlu dibesarkan dalam moral seperti yang diajarkan oleh ibu bapa mereka.