видео

-> Зөвхөн үүнийг мэдэхээр эсрэг хүйстэн рүү шилжсэн хүмүүс аз жаргалыг авчирсангүй.
-> Трансжендерийн тухай ярьж буй мэргэжлийн хүмүүс, нийгмийн тоймчид.
-> Профессор Жон Уайтхоллын хүүхдийн жендэрийн дисфориа тайлбар.
-> Дайан Колберт сургуулиудын хүүхдүүдийг бэлгийн харьцаанд оруулах талаар ярьж байна.
-> Эцэг эх, улс төрч, нийгмийн тайлбарлагчид сургуулиудын жендэрийн үзэл суртлын талаар хэлэлцдэг.
-> Трансжендер хүүхдүүдийн эмнэлэгт ажиллаж байсан доктор Квентин Ван Метер ярьж байна.