Безбедни училишта ЛГБТ родови идеологии во училиштата

Во Австралија, ЛГБТ родовите идеологии што ги научија децата во училиштата првично беа испорачани во програма наречена Безбедни училишта. Бидејќи родителите се спротивставија на програмата, името и формата во која е претставена се менува многу пати и продолжува да го прави тоа. Голем број на различни организации изработија дополнителни програми што наставниците ги користат и во овие родови класи.

Иако се вели дека програмите за безбедни училишта не се задолжителни, концептите за родова флуидност сега се вклучени во нашите програми за сексуално образование кои се задолжителни. Ние ги ставивме материјалите од голем број на овие програми на оваа страница за ваши информации.

Безбедни училишта Наставни материјали.

Безбедни училишта Безбедни училишта Наставници и родители материјали за поддршка.

Луѓето зборуваат за програмите за безбедни училишта.