РЕСУРСИ.

Овде можете да најдете: -
-> Линкови до книги кои разговараат за тековните родови идеологии. Детски книги.
-> Голем број лекари напишаа статии околу трансродното движење.
-> Проф. Whiteон Вајтхол има напишано низа написи за Родова Дисфорија. Голем број се прикачени научни и владини препораки.
-> Има линк до веб-страницата на Волт Хајер. Волт трансградираше и живееше како жена 10 години пред да се одврати и сега ги поддржува другите трансродови кои сакаат да го напуштат трансродовиот животен стил
-> Многу луѓе го напуштија својот ЛГБТ начин на живот со помош на другите. Ова се приказни на 17 лица кои се спротивставуваат на тврдењата дека конверзијата терапија секогаш им штети на луѓето.
-> Спречување на штети, промовирање на правдата е труд на универзитетот Ла Тробе, Австралија, во кој се тврди дека конверзијата терапија секогаш им штети на луѓето. Д-р Кон Кафатарис ја напиша својата критика на трудот Ла Тробе.
-> Д-р Johnон Вајтхол сними серија од 12 видео записи за родова диспергија во детството. Записите на видеата, кои можат да се преведат на Интернет на други јазици, можете да ги најдете овде.