Videos

-> Ireo olona nifindra tamina lehilahy mifanohitra ihany no nahita fa tsy nahasambatra izany.
-> Matihanina sy mpaneho hevitra ara-tsosialy miresaka momba ny transgenderism.
-> Ny fanazavan'i Profesora John Whitehall momba ny fanoloran-jaza Dysphoria.
-> Dianne Colbert miresaka momba ny firaisana ara-nofo amin'ny ankizy any an-tsekoly.
-> Ireo ray aman-dreny, mpanao politika ary mpanolotsaina ara-tsosialy dia miara-midinika amin'ny foto-kevitra momba ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sekoly.
-> Dokotera Quentin Van Meter izay niasa tao amin'ny toeram-pitsaboana iray nifindra trano no niresaka.