Kā vecāki mēs pieprasām mūsu bērnus:

-> Dzimumu ideoloģijas tiek noņemtas no programmām skolās.
-> Skolās tiek īstenotas iebiedēšanas programmas, kas risina visu veidu iebiedēšanu.
-> Skolotājiem ir stingras vadlīnijas par to, ko māca seksualitātes jomā.
-> Šīs seksuālās programmas atgriežas pie seksuālās bioloģijas stundām.
-> Šie atklātie seksuālie attēli tiek noņemti no visām dzimumprogrammām.
-> Šīs seksuālās programmas ir piemērotas vecumam.
-> Lai bērni netiktu apdraudēti, viņiem tiek dots norādījums saglabāt klases noslēpumus.
-> Tas, ka vecākiem ir neierobežota piekļuve jebkāda veida seksuālo programmu materiāliem.
-> Bērniem netiek dota piekļuve tīmekļa vietnēm, kas saistītas ar seksu un seksualitāti.
-> Vecākiem ir tiesības noteikt savu bērna morāli.
-> Tas, ka pusaudžiem ar ģimenes atbalstu, var dabiski atrisināt dzimumu jautājumus.
-> Lai vecāki saglabā tiesības noteikt bērna dzīves virzienu.

Apskatīts: 756

Ritiniet uz augšu