Kā vecākus mēs pieprasām saviem bērniem:

-> Ka skolās no programmām tiek noņemtas dzimumu ideoloģijas.
-> ka skolās tiek īstenotas iebiedēšanas programmas, kas vērstas uz visu veidu iebiedēšanu.
-> ka skolotājiem ir stingras vadlīnijas par to, kas tiek mācīts seksualitātes jomā.
->                Šīs seksuālās programmas atgriežas pie seksuālās bioloģijas stundām.
->                Šie atklātie seksuālie attēli tiek noņemti no visām dzimumprogrammām.
->                Šīs seksuālās programmas ir piemērotas vecumam.
->                Lai bērni netiktu apdraudēti, viņiem tiek dots norādījums saglabāt klases noslēpumus.
->                Tas, ka vecākiem ir neierobežota piekļuve jebkāda veida seksuālo programmu materiāliem.
->                Bērniem netiek dota piekļuve tīmekļa vietnēm, kas saistītas ar seksu un seksualitāti.
->                Vecākiem ir tiesības noteikt savu bērna morāli.
->                Tas, ka pusaudžiem ar ģimenes atbalstu, var dabiski atrisināt dzimumu jautājumus.
->                Lai vecāki saglabā tiesības noteikt bērna dzīves virzienu.

Apskatīts: 766

Ritiniet uz augšu