ເອກະສານມືອາຊີບກ່ຽວກັບການປ່ຽນເພດ.

ຜູ້ປະກອບສ່ວນ: -

ສາດສະດາຈານ Dianna Kenny.

ທ່ານດຣ William Malone.

Dr.Robert Kosky.

ທ່ານດຣ Paul McHugh.

ສາດສະດາຈານ John Whitehall.