ກົດວິດີໂອເພື່ອເບິ່ງອາຈານ John Whitehall ເວົ້າ (ພຽງແຕ່ເປັນພາສາອັງກິດ) ຫລືກົດຂໍ້ມູນຈາກການອ່ານແລະອ່ານສິ່ງທີ່ລາວຕ້ອງເວົ້າເປັນພາສາຂອງທ່ານ. pdf ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້. ມັນຖືກຂຽນເປັນພາສາອັງກິດແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ລິ້ງທີ່ທ່ານສາມາດອັບໂຫລດ pdf ແລະແປເປັນພາສາຂອງທ່ານ.