Китептер участием: тарабынан сине бири Shade Author Patrick J Бирн

https://family.org.au/transgender/
https://family.org.au/transgender/

Author Patrick Бирн көбүрөөк мөөнөттүү гендердик ким көрүп жатат деп эсептесе, ал бүдөмүк, кош жана карама-каршы болуп калат жана дагы терең, укуктук жана маданий чыр салып келет. көп трансгендерлердин дүйнөнү мыйзам менен корголот, алар адамдын аял же эркек же экенин биологиялык чындыкты таануу жөнүндө талап болсо, көп адамдар укуктук, кесиптик, маданий жана жазаларды коркунучунда турат.

Hits: 183

Жылдыруу үчүн Top