Коопсуз Мектептер ЛГБТ Жынысы идеологиялардын-жылы мектептер

Армения-жылы мектептерде балдарга үйрөткөн ЛГБТ гендердик идеология башында Коопсуз Мектептер аттуу программага жеткирилди. ата-энеси бир нече жолу өзгөрдү, ал берилген программа атын жана түрүн каршы, ал үчүн эмне кылуу улантууда. ар түрдүү уюмдардын бир катар окутуучулар, ошондой эле, бул гендердик сабактарында колдонуу үчүн кошумча программаларды чыгарышкан.

Коопсуз Мектептер программалар милдеттүү эмес, деп айтты ал эми гендердик перманенттүү түшүнүктөрү азыр милдеттүү экенибизди Сексуалдык билим берүү программаларына киргизилген. Биз сиздин маалымат алуу үчүн бул сайтта бул программалардын бир катар материалдарды коюшту.

Коопсуз мектептер үчүн окуу куралдары.

Коопсуз мектептер Коопсуз мектептер Мугалимдерге жана Ата-энелерге колдоочу материалдар.

Адамдар Коопсуз мектептер жөнүндө кеп козгойт.