Transgenderism боюнча кесиптик макалалар.

Көмөкчүүлөр: -

Professor Дианна Кенни.

Доктор Уильям Мэлоун.

Dr.Robert Kosky.

Доктор Пол McHugh.

Professor Джон Whitehall.