Профессор Джон Уайтхоллдын (англис тилинде гана) сүйлөгөнүн көрүү үчүн видеону басыңыз же транскрипциясын чыкылдатып, өзүңүздүн тилиңизде эмне деп айтканын окуңуз. Pdf жүктөп алууга болот. Ал англис тилинде жазылган, бирок биз сизге pdf жүктөп, аны өз тилиңизге которсоңуз болот.