Kaxezên Pîşeyî yên li ser Transgenderism.

Beşdar: -

Profesor Dianna Kenny.

Dr. William Malone.

Dr.Robert Kosky.

Dr. Paul McHugh.

Profesor John Whitehall.