ការមិនទទួលខុសត្រូវ

ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តរកមើលនិងប្រើវិបសាយនេះអ្នកយល់ព្រមស្របតាមនិងត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ខាងក្រោមនេះរួមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់យើង។

ពត៌មានដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះនិងត្រូវបានផ្តល់ដោយ stopsafeschools.com។ នៅពេលយើងព្យាយាមរក្សាព័ត៌មានឱ្យទាន់សម័យនិងត្រឹមត្រូវយើងមិនបង្ហាញពីការធានាណាមួយភាពច្បាស់លាស់ភាពជឿជាក់ភាពសមស្របឬលទ្ធភាពដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រឬព័ត៌មានផលិតផលនិងសេវាកម្មទេ។ ឬក្រាហ្វិកទាក់ទងដែលមាននៅលើគេហទំព័រសម្រាប់គោលបំណងណាមួយ។ ការពឹងផ្អែកណាមួយដែលអ្នកដាក់នៅលើព័ត៌មានបែបនេះដូច្នេះគឺយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅឯហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវធ្វើការសាកសួរផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីកំណត់ថាតើព័ត៌មានឬផលិតផលសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដែលអ្នកចង់បាន។

គេហទំព័រមានកន្លែងបកប្រែភាសា។ គ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃការបកប្រែណាមួយឡើយ។

ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះទេយើងនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតណាមួយរួមទាំងការដោយគ្មានដែនកំណត់, ការបាត់បង់ឬខូចខាតដោយប្រយោលឬមិនចំពោះឬការបាត់បង់ឬខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងពីការបាត់បង់ទិន្នន័យឬប្រាក់ចំណេញដែលកើតចេញពីឬក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ។

តាមរយៈគេហទំព័រនេះអ្នកអាចភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក stopsafeschools.com។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើធម្មជាតិមាតិកានិងលទ្ធភាពនៃគេហទំព័រទាំងនោះទេ។ ការដាក់បញ្ចូលតំណភ្ជាប់ណាមួយមិនចាំបាច់បញ្ជាក់ពីអនុសាសន៍ឬក៏គាំទ្រទស្សនៈដែលបង្ហាញនៅក្នុងនោះទេ។

ការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាគេហទំព័រនេះឡើងនិងដំណើរការយ៉ាងរលូន។ ទោះជាយ៉ាងណា, stopsafeschools.com មិនទទួលខុសត្រូវទេហើយនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគេហទំព័រដែលមិនមានបណ្តោះអាសន្នដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។

សេចក្តីជូនដំណឹងរក្សាសិទ្ធិ

គេហទំព័រនេះនិងមាតិការបស់វាគឺជាការរក្សាសិទ្ធិនៃ មូលហេតុ (សម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងនឹងការអប់រំផ្លូវភេទមិនមានសុវត្ថិភាព) - © 2018 ។ រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង។

ការបែងចែកឬការបញ្ឈប់ពីផ្នែកណាមួយឬទាំងអស់នៃមាតិកាក្នុងទំរង់ណាមួយត្រូវបានហាមឃាត់ក្រៅពីចំណុចខាងក្រោម។ អ្នកអាចបោះពុម្ពឬទាញយកមាតិកាទៅក្នុងថាសរឹងមូលដ្ឋានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនប្រើពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកអាចចម្លងការដកស្រង់ខ្លះទៅឱ្យភាគីទីបីដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទទួលស្គាល់វេបសាយជាប្រភពព័ត៌មាន។

អ្នកអាចនឹងមិនលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីការចែកចាយឬធ្វើអាជីវកម្មលើមាតិកា។ អ្នកមិនអាចបញ្ជូនឬផ្ទុកវានៅលើគេហទំព័រណាមួយឬប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀតឡើយ។

[/ vc_column_text] [/ vc_column]

ការបកប្រែហ្គូហ្គល

កន្លែងបកប្រែហ្គូហ្គលនៅលើគេហទំព័របង្កើតការបកប្រែផ្អែកលើម៉ាស៊ីនស្ថិតិដែលមិនត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើង។ ព័ត៌មានភ្នាក់ងារនិងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងមិនតំណាងឱ្យការធានាភាពត្រឹមត្រូវពេញលេញឬសមរម្យសម្រាប់គោលបំណងណាមួយនៃការបកប្រែទេ។ ព័ត៌មានមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់សកម្មភាពការទាមទារកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីការទាមទារការចំណាយការចំណាយការខូចខាតនិងការទទួលខុសត្រូវផ្សេងៗទោះយ៉ាងណាក៏ដោយឬបណ្តាលមកពីការកើតឡើងដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលទាក់ទងនឹងឬកើតឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់ការបកប្រែ ។ ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៃលក្ខណៈពិសេសនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។